Dyddiadur (1938)

William Owen 

Meillionydd

Ionawr.

1 Sadwrn – Talu £2.4.4 i Jennie.

2  Sul – Las oleu Beudy isaf efo tarw.

3 Llun—Prynu llo yn Tyn Gamdda am £1.10.

4 Mawrth – Dyrnu am bedair awr a hanner, Jane yma.

5 Mercher,

6  Iau– Talu £ 6.14.6 yn Sarn Fawr.

7 Gwener – Talu £ 2 .4 i W. Hughes, £2.4 i Tom Davies, Talu 5s i Hugh.

9 Sul

10 Llun

11 Mawrth

12 Mercher

13 Iau – John adref.

14 Gwener – Ochr dwy deth efo tarw.

15 Sadwrn – Talu £1 i Hugh.

16 Sul

17 Llun

18 Mawrth – Gwilym dechrau gwetihio

19 Mercher

20 Iau

21 Gwener

22 Sadwrn Talu £2 .4 i W Hughes a £ 2 .4 i Tom Davies.

23 Sul

24 Llun – Robert Gwyndy yn dechrau gweithio

25 Mawrth – Talu £ 10 .10 yn Coperative

26 Mercher – Fuwch bach tair teth wedi dod a llo gwrrw coch

27 Iau – Gwerthu 13 Eidion am £20 y pen.

28 Gwener – Talu £5 income tax, 3ydd o’r drws beudy uchaf efo tarw

29 Sadwrn – Talu £1 i R Roberts, talu £1 i Hugh, talu £5. 11 am feeding.

30 Sul – 4ydd o’r drws beudy uchaf efo tarw

31 Llun – Bustych yn mynd i ffwrdd

 

Chwefror

1 Mawrth – Talu 12/- Undeb Ffarmwrs

2 Mercher – Las wrth drws beudy uchaf a las wrth drws beudy isaf hefo tarw, wedi bod yn dref, oen bach cyntaf.

3 Iau – Talu £12. 9. 6 i’r Doctor

4 Gwener – W O yn talu £6 am Motor Shed Penryn Ganol

5 Sadwrn – Talu £2 . 4 i H W Hughes a £ 2 . 4 i Tom Davies.

6 Sul

7 Llun – Talu £11.18 yn Pencaerau

8 Mawrth

9 Mercher

10 Iau

11 Gwener

12 Sadwrn – Talu £2 i R Roberts a £1 i Hugh

13 Sul – Dynewad wedi marw

14 Llun

15 Mawrth – Talu £20.12.6 am ddau ddynewad Pant, talu £6.8 yn Coperative, Jennie Bwthyn Gwyn yma.

16 Mercher – Cael £ 13.10 am chwarter buwch gan Willie Sarn

17 Iau – Talu £2 am feeding, Talu cyflog John Jomes £1. 13, Dyrnu am bedair awr

18 Gwener –

19 Sadwrn – Talu £2.4 i William Hughes, Talu £2.4 i Tom Davies

20 Sul

21 Llun – Evan wedi mynd i ffwrdd, Gwerthu pedair o wartheg tewion am £54.15 ar grading eto

22 Mawrth – Talu £11.7 am fustach Tyllwyd. Pwrs gwyn wrth ochr cyrn mawr efo tarw

23 Mercher

24 Iau –Heffar goch Bwlchclawdd hefo tarw, talu £3.3 am feeding i Edwyn Jones

25 Gwener – Cael £44 am wyth mochyn yn Sarn, Talu £5.9 yn Sarn Fawr, £2.10 am y baedd

26 Sadwrn – Talu £2 i R Roberts

27 Sul

28 Llun Frith Bwlchclawdd efo tarw

 

Mawrth

1 Mawrth – Talu £12.14.9 yn Coperative, Cyrn Mawr efo tarw

2 Mercher – Talu 5s i Hugh, Barbera wedi mynd i Ffestiniog.

3 Iau – Las Bwlchclawdd efo tarw, Hwch efo’r baedd

4 Gwener – Cael grading gwartheg £7.9.4

5 Sadwrn – Talu £2.4 i W Hughes a £2.4 i Tom Davies

6 Sul

7 Llun – Talu £7.12 yn Coperative

8 Mawrth – 3ydd o’r drws Beudy isaf efo’r tarw

9 Mercher—

10 Iau – Prynu dau ddynewad yn Sarn am £18.5, talu 7/6 i Thomas Ffariar.

11 Gwener – Cael £24 am wnhingod, cael dau dunnell o lo

12 Sadwrn – Talu £2 i R Roberts a 10/- i Hugh

13 Sul

14 Llun

15 Mawrth – Talu 5/1 i Jennie. Joinio Ffatri Laeth talu £14, prynu llo bach am £1.8s

16 Mercher

18 Gwener

19 Sadwrn – Talu £2.4 i W hughes a £2.4 i Tom Davies

20 Sul

21 Llun

22 Mawrth – Dyrnu am saith awr

23 Mercher – Buwch Siop wedi dod a llo fanw

24 Iau – Las Bwlchclawdd efo tarw

25 Gwener

26 Sadwrn Talu £2 i R Roberts

27 Sul – Gyrbiog wedi dod a llo gwrrw

28 Llun

29 Mawrth

30 Mercher

31 Iau

 

Ebrill

1 Gwener – Cael £2.10 am ddafad Southdown

2 Sadwrn – Talu £2.4 i W Hughes a £2.4 i Tom Davies

3 Sul

4 Llun – Talu £ 2. 10.6  insurance i Griffith Jones Pencraig

5 Mawrth

6 Mercher

7 Iau – Cael £175 am ddeg bustach, talu £1.1 i’r Ffariar

8 Gwener

9 Sadwrn – Talu £2 i R Roberts

10 Sul

11 Llun

12 Mawrth

13 Mercher – Talu £2 am lo yn yr Efail, talu £5 am suit yn Hepworth, talu £1.10 am ddwy suit hogia bach

14 Iau – Cael rhent Penrhyn Canol

15 Gwener

16 Sadwrn – Talu £2.4 i W Hughes a £2.4 i Tom Davies

17 Sul

18 Llun – Talu 6/- i Hugh

19 Mawrth --  Amber. Gwydd. Talu £19.15 yn Coperative

20 Mercher –

21 Iau – Talu 16/- am calf meal, cael £16.10 am fuwch yn y mart

22 Gwener

23 Sadwrn – Talu £2 i R Roberts , hwch wedi marw

24 Sul

25 Llun

26 Mawrth

27 Mercher

28 Iau – Amser y ferlen

29 Gwener – Talu £5 am Drill Hau Llwch

30 Sadwrn – Talu £2.4 i W Hughes a £2.4 i Tom Davies

Mai

1 Sul

2 Llun

3 Mawrth – Heffar fawr wrth pared beudy isaf wedi dod a llo gwrrw

4 Mercher

5 Iau --Talu £12.10 yn Coperative. Prynu dynewad yn Sarn am £6.2.6

6 Gwener – Talu Prisiad Penrhyn Canol gan Elin Griffith a Evan Owen Tancapel

7 Sadwrn

8 Sul

9 Llun – Ferlen wedi dod ac ebol bach

10 Mawrth

11 Mercher – Talu £1.10 am dori, talu £11 16 stamps insurance

12 Iau

13 Gwener

14 Sadwrn

15 Sul

16 Llun – Flower wedi dod ac ebol bach, 2 deth wedi dod a llo fanw, prynu llo gwrrw yn Tancoed

17 Mawrth – Amser Flower, 3 teth efo tarw, talu £27 i Hugh Jones Sarn

18 Mercher – Buwch Siop efo tarw, talu £6.2.6 am ddynewad yn mart, cael 18/ 1d am ground rent Minafon

19 Iau

20 Gwener – Talu £6.10 yn siop George

21 Sadwrn – Talu £1.2 i Tom Davies a 16/- i William Hughes, ceffyl wedi marw

22 Sul

23 Llun – Robert Pencae yn dechrau gweithio yma, William Tynrhyd adref

24 Mawrth

25 Mercher – Mynd i Lampeter

26 Iau

27 Gwener – Prynu dau ddynewad yn Dinas am £18, talu amdanynt, pwrs mawr efo tarw.

28 Sadwrn – Dod adref, Talu £1.2 i Tom Davies

29 Sul

30 Llun – 30 oen yn mynd i ffwrdd i Evan Edern am £44.5, talu £11 am hadau

31 Mawrth – Amser heffar Bodferin, W Tynrhyd wedi dod yma

 

Mehefin

1 Mercher – Prynu tarw yn Plas Llandecwyn am £13.7.6

2 Iau – Robert pencae yn gorffen

3 Gwener – Griffith Pencae yn dechrau

4 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes

5 Sul

6 Llun

7 Mawrth – Talu £1.19.6 i Pierce Jones, talu £2.12.6 i David Parry

8 Mercher – Amser Deimate (caseg), talu £6.10 am ddyrnu, Talu £15.18 yn Coperative

9 Iau --  Heffar fain beudy iasaf efo tarw

10  Gwener --  Nodi wyn beinw 52

11 Sadwrn --  Cael £5 Grand Baedd, Talu £2.4d i Tom Davies

12 Sul

13 Llun --  Buwch Bodferin wedi dod a llo gwrrw, E Griffith Trefgraig wedi marw

14 Mawrth -- £1.14 am ddeg diwrnod i R Williams Pencae

15 Mercher

16 Iau – Cael dynewad yn mart am £8.10

17 Gwener – Gwerthu 27 oen am £37.16s , 28 y pen

18 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes

19 Sul – Mynydd a Rhos 256

20 Llun – Cael dwy dunnell o lo yn Coperative

21 Mawrth – Cneifio defaid 395 ohonynt

22 Mercher –

23 Iau – Deimate wedi dod a ebol bach, talu £1. 15 i Harry Griffith am deilo, Barbera wedi mynd i Colwyn

24 Gwener – Talu £12.10 am hadau i Davies Bodfean

25 Sadwrn – Talu Tom Davies £2.4

26 Sul –

27 Llun – Talu £9.9 i Williams gof

28 Mawrth

29 Mercher

30 Iau – Prynu dynewad yn mart am £7. 12.6

 

Gorffennaf

1 Gwener

2 Sadwrn – Talu £2.6 i William Hughes

3 Sul

4 Llun – Deimate wedi cael ceffyl

5 Mawrth

6 Mercher

7 Iau

8 Gwener

9 Sadwrn – Talu £2.4 i Tom Davies

10 Sul

11 Llun --  Talu £16 am lorry yn Cricieth

12 Mawrth

13 Mercher

14 Iau – Talu £16 am dau ddynewad yn mart

15 Gwener – Talu rhent

16 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes

17 Su.l

18 Llun

19 Mawrth

20 Mercher

21 Iau

22 Gwener

23 Sadwrn – Talu £2.4 i Tom Davies, llo coch hanner blwydd wedi marw

24 Sul

25 Llun – Eliza mynd i Brynmeillion

26 Mawrth

27 Mercher

28 Iau – Cael £22 am heffar Cilan yn mart, prynu eidion am £10.12.6

29 Gwener – Talu £13 yn Coperative

30 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes

31 Sul

 

Awst

1 Llun -- £58 am 51 oen

2 Mawrth

3 Mercher – Talu £1 i William Tynrhyd, Talu £1.3 yn siop George

4 Iau

5 Gwener – Robert Pencae yma William Tynrhyd adref

6 Sadwrn – Talu £2.4 i Tom Davies

7 Sul

8 Llun – Talu £2.3.1 o income tax

9 Mawrth

10 Mercher --  Amser heffar las beudy uchaf

11 Iau – Prynu dau ddynewad yn mart am £17

12 Gwener – Talu £1 am injectio 14 llo

13 Sadwrn – Talu £2.6 i William Hughes, Evan yn dod adref, John Jones yma

14 Sul

15 Llun – John yma

16 Mawrth – John hanner diwrnod, gwerthu dau fustach i Towyn am £27

17 Mercher – John yma, Gymanfa, talu £2.12.6 i John Jones Pensarn

18 Iau – Gymanfa, talu £1 .10s dros y gaseg

19 Gwener – John hanner diwrnod

20 Sadwrn – Talu £2. 4 i Tom Davies

21 Sul

22 Llun – John hanner diwrnod, cael £47.14s am 1283lbs o wlan, talu £2 i Griffith Pencae

23 Mawrth --  Talu 19/6 i Huthorns (?) , Tynwyn gwyn wedi dod a llo

24 Mercher

25 Iau – John yma

26 Gwener – Buwch Bodferin efo tarw

27 Sadwrn – John yma, talu £2.6 i W Hughes, talu £9.4.4 treth Morris Roberts

28 Sul – Mynd i ffwrdd

29 Llun – John yma, gwerthu pump mochyn bach am £5.5

30 Mawrth – John yma

31 Mercher – W Tynrhyd wedi dod yn ol, John yma

 

Medi

1 Iau John yma, talu 5/6 i Robert pencae

2 Gwener – Gorffen cael y gwair, John yma

3 Sadwrn – Talu £2.4 i Tom Davies, talu £1.17 am baent Robert Ellis, John yma

4 Sul

5 Llun --  Talu £6.12 yn Coperative, John yma

6 Mawrth – John yma

7 Mercher – John yma, Evan mynd i ffwrdd

8 Iau – John yma, talu £1.16 am esgidiau yn Mynytho, prynu dynewad yn mart £6.7.6

9 Gwener – John yma

10 Sadwrn – John yma, talu £2.6 i W Hughes, hwch efo baedd

11 Sul

12 Llun – John yma

13 Mawrth – John yma

14 Mercher – John yma, talu £2.2.6 i Mary Roberts Ty Uchaf

15 Iau – John yma, Teulu Bwthyn Gwyn yma

16 Gwener – John yma

17 Sadwrn – Talu £2 .4 i Tom Davies, llo hanner blwydd wedi marw

18 Sul

19 Llun – Stampio 75 o wyn beinw, John yma

20 Mawrth – Heffar ddu wedi dod a llo gwrrw, talu £1.12.6 i’r Sadler

21 Mercher – John yma

22 Iau – Cyfarfod Chwarter, John yma, prynu dau ddynewad£16 a dwy heffar £19 a llo 17/- yn y mart

23 Gwener

24 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes

25 Sul

26 Llun – John yma

27 Mawrth – John yma

28 Mercher John yma

29 Iau

30 Gwener – John hanner diwrnod, talu £2.17 i Griffith Jones Pencraig

 

Hydref

1 Sadwrn – Talu £2.4 i Tom Davies

2 Sul – Buwch Tynwyn gwyn efo tarw

3 Llun  -- John yma

4 Mawrth

5 Mercher – John hanner diwrnod

6 Iau – John yma,cael £18 am heffar i Tir Glyn

7 Gwener

8 Sadwrn – John yma, talu £2.6 i W Hughes, Talu £5 i John Jones

9 Sul

10 Llun – Amser heffar las

11 Mawrth – Buwch ddu beudy uchaf wedi dod a llo gwrrw

12 Mercher

13 Iau

14 Gwener – Cael £27.2 am bump mochyn yn Sarn, Talu £17 i Thomas John

15 Sadwrn – Talu £2.4 i Tom Davies

16 Sul – Casgliad Diolchgarwch £11

17 Llun – Talu £1.15 am lo gwrrw Tyn Rhos

18 Mawrth – Cael hwch restow (?)

19 Mercher – Buwch bach beudy isaf wedi dod a llo fanw

20 Iau – Gwerthu caseg pump oed am £39, gwerthu 32 oen am 15/- y pen yr arian £24

21 Gwener – Talu £4.10 i’r Doctor

22 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes

23 Sul

24 Llun

25 Mawrth

26 Mercher

27 Iau

28 Gwener

29 Sadwrn – Talu £2.4 i Tom Davies

30 Sul

31 Llun

 

Tachwedd

1 Mawrth – Dyrnu am chwe awr

2 Mercher

3 Iau – Talu £24.17 yn Coperative, cael £36 am ddwy fuwch yn Sarn, prynu dynewad am £9 yn Sarn

4 Gwener – Teulu Cefnuchaf yma

5 Sadwrn – Talu £2.6 i William Hughes

6 Sul

7 Llun

8 Mawrth

9 Mercher – Amser las wrth drws beudy uchaf a las wrth drws beudy isaf

10 Iau

11 Gwener

12 Sadwrn

13 Sul

14 Llun – Heffar Las wedi dod a llo fanw

15 Mawrth

16 Mercher

17 Iau – Cael £98.10 am chwe eidion

18 Gwener – Cael £13 am bedwar mochyn, talu £9.18 yn Sarn Fawr

19 Sadwrn

20 Sul

21 Llun

22 Mawrth – Talu £3 am hanner chwarter o beef

23 Mercher

24 Iau – Talu £26.15 am heffar eidion a llo yn Bryncir

25 Gwener – Cael £37 am geffyl a £21.10 am fuwch

26 Sadwrn – Talu £1.4.6 i William Hughes

27 Sul

28 Llun – Heffar pwrs gwyn Bwlchclawdd efo tarw, heffar wyllt wedi dod a tarw

29 Mawrth – Amser pwrs gwyn wrth ochr cyrn mawr, talu £38 am bump dynewad

30 Mercher

 

Rhagfyr

1 Iau

2 Gwener – Heffar goch wedi dod a llo gwrrw

3 Sadwrn

4 Sul

5 Llun – Amser heffar frith Bwlchclawdd

6 Mawrth

7 Mercher – Amser cyrn mawr

8 Iau – Prynu llo gwyn yn Pentrafelin

9 Gwener – Amser las oleu beudy isaf

10 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes, Nel wedi cael £1

11 Sul

12 Llun

13 Mawrth

14 Mercher – Hwch wedi dod a saith o foch bach

15 Iau – Talu £1.15 i’r Ffariar

16 Gwener

17 Sadwrn

18 Sul

19 Llun

20 Mawrth

21 Mercher – Amser un wrth ochr dwy deth

22 Iau

23 Gwener

24 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes a £1 i Evan J Williams

25 Sul

26 Llun – Cael £5.4 am wyth oen gan E Williams Edern

27 Mawrth – John Jones hanner diwrnod

28 Mercher

29 Iau – John yma

30 Gwener

31 Sadwrn – John yma, dau lo wedi marw.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diolch i Mrs G Thomas, am y Dyddiadur yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com