"Dyddiadur" 

Emlyn Griffith, Pencaerau.

1898 ~ 1906

1898

Gwaith gof yn dechrau 

Mai 18

Gosod 3 pedol i Twm.

Mehefin 22

Gosod 2 bedol.

Mehefin 23

 2 bedol newydd a gosod i Twm.

Mehefin 24

Rigio pwmp.

Gorff 6

Rigio pladur

Gorff 8

Troedio 2 bigfforch.

Awst 13

Gosod pedol i Twm.

Awst 24

Ling yn y tyniad.

Medi 21

2 bedol a gosod 1 i Twm.

Hydref 1

Trwsio llorp y drol.

Tachwedd 24

4 pedol newydd i Twm.

Tachwedd 30

Troedio fforch deilo.

Rhagfyr 8

Pigio scraper.

1899

Ionawr 7

Gosod 4 pedol 2 i lofty.

Ionawr 23

Gosod 2 bedol i Twm a gwneud dau flaen ar bowltan beudy.

Chwefror 1

Pigio’r gwyddi (?)

Chwefror 13

2 bedol newydd i Twm

Chwefror 17

Pigio’r pwmp

Mawrth 3

Hanner diwrnod yn y gorlan.

Mawrth 10

1 diwrnod fuwch a llo.

Mawrth 16

Siarpio’r swch.

Mawrth 20

Trin tatws.

Mawrth 21

1 diwrnod trin tir tatws.

Mawrth 22

8 bag  1 a hanner cwt oddiwrth John Hughes Ty Newydd.

Mawrth 22

Gosod 4 pedol i Lofty.

Ebrill 4

2 bedol i Twm a rhoi strap am y tinbren.

Ebrill 4

5 bag 1 a hanner cwt oddiwrth Thomas Williams.

Ebrill 4

1 diwrnod plannu tatws.

Ebrill 5

1 diwrnod plannu tatws.

Ebrill 6

1 diwrnod plannu tatws.

Ebrill 7

1 diwrnod plannu tatws.

Gwaith gof y Rhos

Gosod 4 pedol i Darbi.

Gosod 1 pedol i Twm.

2 bedol newydd i Twm.

Gosod 1 bedol i Polly.Gosod 1 bedol i Twm.

Pedoli ffon.

Ebrill 15

Siarpio rwch a cwlltwr a hasio 2 bowlten ar yr og.

Ebrill25

Pedol newydd i Twm.

Mai 11

4 pedol newydd i lofty a dwy fodrwy hwch.

Griffith Williams Benallt yn colli tymor haf.

Mai 24

Hanner diwrnod funeral.

Mehefin 2

Hanner diwrnod funeral.

Mehefin14

Hanner diwrnod- bore y gymanfa.

Mehefin 28

1 diwrnod yn torri gwair

Gorffenaf 4

1 diwrnod yn torri gwair.

Gorffenaf 21

Hanner diwrnod yn cario gwair.

Awst 18

Yn toi a rhffu’r gwair.

Awst 19

1 diwrnod yn torri tywyrch.

Medi 21

1 diwrnod yn cario tywyrch.

Hydref 6

1 diwrnod yn danfon mochyn.

Hydref 14

1 diwrnod yn Ty Engan.

Grifftih Williams yn colli tymor gaeaf 98&99.

Rhagfyr 27

1 diwrnod yn sal a teilo.

Tachwedd 21 1899

Gosod pedol a sowndio 1.

Tachwedd 27

Gosod 4 pedol dwy o ba rai a glemiwyd.

Rhagfyr 22

2 Bedol a gosod un.

Rhagfyr 30

Gosod 1 bedol.

1900

Chwefror 11

Gosod 4 pedol i Darbi.

Ebrill 2

Gosod 2 a 2 newydd i Pol, trwsio monkey.

Ebrill 22

Gosod 6 pedol 4 i Darbi a 2 i Twm.

Mai 19

Gosod 1 pedol i Twm.

Mai 25

2 bedol newydd i Darbi

Mehefin 7

Gosod 1 pedol i Twm.

Gorff. 2

5 o rivets llafn.

Gorff 13

Rivets yn haiarn, clorp y drol a poultan gwaith.

Awst 2

Codi colsun pladur.

Awst 13

Trwsio garwdau, a stwffwl locktrol a gosod 1 bedol a hoelio 2.

Awst 27

Codi colsun pladur.

Medi 3

2 bedol a gosod ling garwdau.

Medi 21

Gosod 4 pedol.

Hydref 3

Gosod 2 bedol.

Tachwedd 22

Trimio cyllill y Felin.

Tachwedd 24

2 bedol a gosod 2

1904

Awst

Awst 15

12 cwt o lo

Awst 20

12 cwt o lo

oddiwrth Thomas Hughes.Plas y Morfa.

Rhagfyr 20

20 cwt gan McNeil

1905

Ionawr 13

Gosod i bedol bach awuw(??) a wegio olwyn gwaith cordi.

Ionawr 28

Gosod 1 bedol a rigio efail bedoli.

Chwefror 13

Gosod 5 pedol.

Mawrth 25

Gosod  3 pedol a sgriw ar ddwy bowlten.

Ebrill 14

Gosod 3 pedol

Ebrill 26

Gosod 3 pedol.

Mehefin 29

Gosod 2 bedol a 2 fach S.

Gorff.

Gosod 3 pedol

Awst

 2 bedol a gosod 2 a heyrns trol.

Medi

Gosod 3 pedol.

Tachwedd 4

2 bedol a gosod 2.

Tachwedd 25

2 bedol a gosod 2

Tachwedd 29

Gosod 3 pedol.

Chwefror 22

Llwch esgyrn gan John Hughes .

7 bag pupur 1a hanner cwt per bag 10 a hanner cwt eto gan J Williams Pensarn

Ebrill 28

2 bag pupur 2 cwt per bag.

Glo 1905

Mehefin 23

8 cwt. Gyda 4/- ( Mcneil Bala)

Medi 22

12 cwt@ 23/- per  Pwllcrwn glo.

Chwefror 7

Gosod 5 pedol a 2 newydd.

Chwefror 9 1906

Glo o Borthferin 12 a hanner cwt

Awst 18

Glo o Borthgolmon oddiwrth Evan Williams 12 cwt@ 22/6 per ton

1906

Gwaith gof Rhos yn dechrau.

Defaid gyda’r hwrdd 1905.

Hydref 2

Dafad fu a dolur llygaid.

Hydref 4

Y ddafad benllwyd.

Hydref 5

Dafad flwydd fawr pen bach.

Hydref 6

Ddafad foliog 3 oed (os nad yn gynt)

Hydref 10

Un o’r tair efaill clust ddu.

Hydref 16

Clustiau hirion.

Hydref 19

Yr hen ddafad tri oen a’i merch y ddafad mawr.

Hydref 22

Un o’r defaid bach coesau brith a pen du.

Hydref 24

Hespin flwydd merch y ben wen.

Hydref 30

Dafad bach pendu a coesau du heb fod yn frith. Hefyd dafad H Parry gynffon fawr.

Tachwedd 6

Oen y benllwyd.

Tachwedd 8

Dafad bach benddu coesau brith.

Tachwedd 12

Oen fawr yr hen ddafad dri oen.

Rhagfyr 13

Oen chwaer i oen Cadlan.

Glo, Penarfynydd

9 ffiolad a thelad o haidd.

Cadlan

Hobad o geirch a thelad o haidd.

Telad o geirch a hanner telad o haidd.

Hendy

Telad o geirch a hanner telad o haidd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diolch i Mrs J Hughes am y dyddiadur yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com