"Dywediadau"

gan

Aled Williams

Dau forwr yn cyfarfod o flaen  siop y pentre ar l mordeithiau gan ymffrostio.

Wyt ti ddim wedi bod yn bell iawn i le poeth go iawn, naddo?

O, do, mi fus i mewn gwres nes oedd fy mlewyn in cyrlio!

Byddai cymeriad (Guto Tyn y Muriau?) yn cael y gwaith o gynnal y ln arweiniai ir Gwaith Manganese gan osod cerrig yn daclus ar y traciau. Canmolwyd safon ei waith gan rhywun ac meddai Mae nhwn edrych yn o lew rwan, ond mi fydd y Ted yna wedi dwad yn ei hen lorin o fuan a mi fydd o wedi ei strybibo nhw i gyd.

(Ted Evans Tan y Ffordd diweddarach Cartrefle, Llithfaen).

Rhywun yn gofyn iddo Tin o lew, was? ac atebai Na, dwin werth dim

Aeth fy nhaid a chriw o ddynion i roi cymorth i ryddhau traction aeth i draferthion mewn ffs neu ryd gerllaw Meillionydd. Arhosodd un gwr yn nrws ysgubor yn Meillionydd i ymochel y glaw ac meddai Hwi, law dyro hi iddyn nhw mae nhwn siwr o ddwad adref cyn pump.

Adeg dyrnu ym Meillionydd criw o weithwyr yn gwledda o gylch y bwrdd a chafodd un forwyn fach ddamwain swnllyd wrth blygu. Pan aeth y llen ddistaw a hithaun rhugno cadair ar y llawr daeth llais dim byd yn debyg, mach i

Un cymeriad wedi cael oriawr yn anrheg gan forwr. Dywedai trwy ei drwyn: mae gen i wets hefo pig stl arni hi.

Jane Terfyn (chwaer Huw Terfyn - diweddarach yn Llithfaen)

Ia wir, ngenadd i     (fy nhwirionnedd I)

Dywedai fy nhaid adeg tywydd drwg mae hin llawn budreddi

Fy nain yn ceryddu fy mrawd pan yn cam-ymddwyn fydda i yn troi tu min os leci DI

Gwas fferm wedi curo un noson oer ar ddrws bwthyn ar odre Penarfynydd i holi ynglyn a dafad aeth ar y creigiau. Daeth dyn ir drws mewn dim ond crys nos cwta. Datgannodd y gwas yn ddiweddarach iddo weld y dyn a mi oedd o yn ddu-las fel mochyn a chlwy arno fo

Gwreigan drigai mewn bwthyn ar y ffordd i Bryncroes

Mae gen i danllwyth o dn a thecell arno dywedodd hyn fel Gingi cangchwch gn a checach ngo fo      (Cymysgedd o iaith brain a nam lleferydd)

Arferid ar un adeg i aelodau mewn cwrdd neu oedfa ddatgelu eu cyfranniad ond os nad oedd modd ganddynt, rhaid oedd rhoi croes ar gyfer yr enw. Byddai un hen wreigan bob amser yn tynnu anadl hir drwy ei thrwyn a dweud creswch!

Byddai gwr yn codi canu yn yr Oedfa ar Ddydd Sul yn ddigon effeithiol. Un tro, rhoddodd dn r mesur anghywir ar gyfer yr Emyn. Yn lle ail-ddechrau, canodd pob llinell gan ychwanegu Ffal-da-ri-di-cob [ l:- .l  t :-.t  d:- :- ].

Mul Tan yr Ardd wedi dianc drosodd i ardd y Plas ar wraig a drigai yno (Keeting?) yn gofyn i fy nhad yn chwithig pw pia ml

Wedi dychwelyd o Borth Neigwl yn waglaw ar l bod yn hel broc mr dywedwyd wrth fy nain doedd yna ddim byd ond baw mul a bom oel

(Bom oel oedd enw traed y brain am y cwyr du-frown a ymgasglai o ganlyniad i longau ollwng olew ir mor)

Roedd gwobr o chwe cheiniog iw gael am dynnu pwysau yn ffair y pentref ac meddai cariad llanc wrtho Dal arni, Dafydd chwech neu ddim!

Diolch i Mr Aled Williams.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com