"Beic Modur"

gan

Aled Williams

Byddai beic modur yn boblogaidd gyda llanciau ardal Rhiw ac roedd gan fy nhad ai ffrind Guto Ty Canol (Moelwyn View yn ddiweddarach) bob o un ers pan oeddynt yn ifanc iawn. Clywais sn am Vincent a Matchless belt drive. Dywedai pobl o Bwllheli hen betha or ld (y wlad) yn dwad ir Dre i godi twrw ar hen fotos. Aeth Guto a Ben yn erbyn eu gilydd un noson ar dro drwg rhwng Pengroeslon a Meillionydd. Heblaw i ffermwr cyfagos fynd ar ddau diymadferth, gwaedlyd iw dy au hymgeleddu, tebyg y buasent wedi trigo yn y ffs. Guto yn reidio piliwn i fyny Nant Gwynant ac erbyn cyrraedd Pen y Gwyryd, roedd wedi diflannu. Wrth y llyn yn gandryll oedd o ai  din ar dan. Ben yn mynd i ben yr Wyddfa ar y Matchless a rhedeg allan o betrol ar y copa. Ffri-wl wedyn yr holl ffordd i Lanberis ar drac y reilffordd tin hwnnwn brifo y tro yna.

Twm.jpg (144414 bytes) Wil_Trip.jpg (72676 bytes) albert_bryn_fran.JPG (58944 bytes)

Ben yn cynnig lift i ferch go wladaidd a dyma hi i fyny at y motobeic, crychu ei haeliau a gofyn ffordd droai ngwyneb? Ar ol i Ben ddanfon merch iw chartref yn Sarn, rhuthrodd ei thad ar ei l mewn tymer drwy rhyw goed a buasai wedi ei ddal heblaw iddo gyrraedd y moto beic mewn pryd. Tarodd Ben fuwch ddu un noson ar y ln yn y Sarn gydai foto beic, ai lladd. Un llanc yn ymateb i frolio ar ei feic modur diweddaraf wel, mi ydw i i gyd ar y ln rwan sti! Ben yn trio beic modur rhywyn allan gydar bwriad oi brynu ac ar l ychydig dywedodd y perchennog diffod o rwan, was mae pob clec mae hwnnan roi yn costio rhywbath i mi

Geiriau gan Mr Aled Williams, diolch yn fawr.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com