Clasur o Lŷn / Llyn Classics

(V)

 

Bob hyn a hyn mi ddown ar draws lluniau arbenig o dda o Lŷn ai phobol, maent yn amrywio o luniau teulu, golygfeydd, pentrefydd ac amaeth, ac mi fyddwn yn arddangos y goreuon ar y dudalen yma.

 

Every once in a while we come across stunning photographs taken of the Llyn Peninsula and it's people. They range from family portraits to landscapes, village scenes and agriculture, and we will be bringing you the best of them on this page.

 

~~~~~~~

 

Llun diddorol iawn, a dynwyd tua 1900, o ddwy long ar draeth Aberdron.

 

A brilliant photograph taken around 1900, of two sailing vessels on Aberdaron beach.

~~~~~~~~

Diolch i Mr M Williams, am y llun bendigedig yma

~~~~~~~~~

Os oes gennych chi ddelwedd glasurol o'r gorffenol, fydde chi yn fodlon ei fenthyg i ni? Er mwyn ei gynnwys yma. Diolch yn Fawr. Ffon 01758 780209.

 

If you have classical images from the past, please could you let us scan them, so we can share with others, your identity if you so wish will remain anonymous, thank you. (Tel 01758 780209)

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com