John Thomas

Ffotograffydd  /  Photographer

(I)

 

Crwydrai John Thomas oddamgylch Cymru yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheng yn tynnu lluniau ac mae ein dyled fel cenedl yn fawr iddo gan iddo gofnodi cymaint. Mi ydan ni mor falch ein bod wedi cael menthyca’r lluniau yma a cael eu dangos i chi.

 

John Thomas traveled throughout Wales at the end of the nineteenth century taking photographs in towns and villages, mansions and crofts. And we are so pleased that we have been lent these images, so we can share them with you, they really are a treasure of social history.

 

~~~~~~~

 

Cafodd ei dynnu ym mis Medi 1896. Ac yn debygol o fod yn ardal Aberdaron, yn ol pob golwg yn deulu o seiri coed. Oes rhywun yn nabod y tŷ?

 

Taken in September 1896, we presume in the Aberdaron area. It looks like their trade was carpentry. Does anyone recognise the house?

~~~~~~~

 

Cyfle arall i weld y llun arbennig yma o'r Cryddion ym Mhensarn. Tro mae'r ansawdd ychydig yn well. circa 1896.

 

Another chance to see this amazing image of the cobblers at Pensarn, Aberdaron. But slightly better quality. circa 1896.

~~~~~~~~

 

Humphrey Jones ai wraig Jane, tu allan i'w siop cryddion Pensarn Aberdaron. Roedd Humphrey yn gariwr hefyd. Cip olwg hynod o ddiddorl i'r gorffenol.

 

Humphrey Jones and his wife Jane (on the trap) outside their Pensarn cobblers workshop Aberdaron. Humphrey was also a carrier. An outstanding glimpse into the past. 

~~~~~~~~

Diolch i Mr a Mrs O Evans, am gael benthyg y lluniau hynod yma.

~~~~~~~~~

Os oes gennych chi ddelwedd glasurol o'r gorffenol, fydde chi yn fodlon ei fenthyg i ni? Er mwyn ei gynnwys yma. Diolch yn Fawr. Ffon 01758 780209.

 

If you have classical images from the past, please could you let us scan them, so we can share with others, your identity if you so wish will remain anonymous, thank you. (Tel 01758 780209)

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com