Clasur o Lŷn

(III)

Bob hyn a hyn mi ddown ar draws lluniau arbenig o dda o Lŷn ai phobol, maent yn amrywio o luniau teulu, golygfeydd, pentrefydd ac amaeth, ac mi fyddwn yn arddangos y goreuon ar y dudalen yma.

~~~~~~~~

Pan gauwyd Ysgol Nant Gwrtheyrn yn 1945, defnyddiodd Ken Earp a Bobi Hughes geffyl a sled i gario'r celfi olaf i fyny'r allt serth i Lithfaen y pentref agosaf.

~~~~~~~~~

Te Parti Trigolion Rhiw yn 1903

Rydym yn adnabod rhai yn y llun, o luniau eraill sydd genym, mae athro yr Ysgol ar y chwith rhes flaen, yn y cefn canol mewn du, mae Mary Williams, Fron Oleu, ac o'i blaen ychydig i'r dde mae un o ferched Talafon.

Diolch yn fawr i Mr, J Jones, am y llun arbennig yma.

~~~~~~~~

Torri Gwair

Llun arbenig o dda o Richard Jones, Pen Maes Uwchmynydd yn torri gwair. Yn sicr wedi ei dynu gyda camra efo lens o safon uchel iawn.

~~~~~~~

Ysgol Botwnnog

Ysgol Botwnnog fel ag yr oedd dros ganrif yn ol.

 ~~~~~~~

Os oes gennych chi ddelwedd glasurol o'r gorffenol, fydde chi yn fodlon ei fenthyg i ni?, er mwyn ei gynnwys yma. Diolch yn Fawr. Ffon 01758 780209.
 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com