Clasur o Lŷn

(II)

Bob hyn a hyn mi ddown ar draws lluniau arbenig o dda o Lŷn ai phobol, maent yn amrywio o luniau teulu, golygfeydd, pentrefydd ac amaeth, ac mi fyddwn yn arddangos y goreuon ar y dudalen yma.

 

 

~~~~~~~~

~~~~~~~~

Dau Lun o "Traffic Jam" yn Aberdaron

Gan F H May

~~~~~~~~~

Cafn Enlli

 

Llun hynod o ddioddorol o Sgwner dau fast yn dadlwytho yn Cafn Enlli. Mae'r long fach stem yn y cefndir, yn awgrymu ei fod wedi cael ei dynu o gwmpas 1890. Mae'r llun hefyd wedi cael ei liwio a llaw. Sylwch hefyd ar y prysurdeb, mae'n amlwg fod diwrnod dadlwytho llong yn un pwysig iawn.

~~~~~~~~~

Diwrnod Dyrnu yn Llangwnadl

Llun arbenig o dda o ddiwrnod dyrnu yn Llangwnadl. Pan fydde y dyrnwr yn symud o fferm i fferm byddai pawb yn helpu eu gilydd, ac mi fyddai hyd yn oed y plantos yn aros gartref o'r ysgol.

~~~~~~~~

Eleri Stores Aberdaron

Llun difyr iawn o Siop y cigydd E G Jones yn Aberdaron, a dynnwyd gan Dr David Williams tua canol y pumdegau. Mae congol caffi Daron hefyd i'w weld ar y dde.

~~~~~~~~

 

 

Os oes gennych chi ddelwedd glasurol o'r gorffenol, fydde chi yn fodlon ei fenthyg i ni?, er mwyn ei gynnwys yma. Diolch yn Fawr. Ffon 01758 780209.
 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com