Rhiw.com

~~~~~~~~~

~~~~~~~~

~~~~~~~~

Wyddfa / Snowdon

22-6-06

Fe brynais lens newydd o e-bay diwrnod o'r blaen, Sigma 135-400zoom. Roeddwn eisiau mynd yn agosach i fy hoff ddelwedd ar y funud. Roedd y goleu yn sobor o wael, dwl iawn, a phrin gweld yr hen gopa on i. Roedd cyflymder y camera i lawr i 1/15 o eiliad, hefo 400ISO, ac agoriad F9. Roedd rhaid defnyddio tripod hefyd. Dwi'n falch o ddweud, fod y lens newydd yn plesio'n arw, a mi fydd yn cael llawer o ddefnydd, pan altrith y tywydd. I bought a new lens off e-bay the other day, it's a Sigma 135-400mm zoom. I wanted to get a bit closer to my favorite subject at the moment, Snowdonia. The light was unbelievably poor, very murky, I could only just see the peaks, through the haze, and my shutter speed was down to 1/15 of a second, with 400ISO. aperture was F9. I'm pleased to report that the new zoom is pin sharp, and I think I'll be using it quite a lot in the future.
 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com