Y Wyddfa / Snowdon

17-6-06

~~~~~~~~~

1  

The first photograph was taken at 04:44am, and I decided not to use a filter, because the day before, I noticed that it was causing a lot of flare when the sun started to strengthen. Sunrise was between photos 3 and 4, No 4 was taken at 04:57am. I also used a tripod for all the shots, and the camera was set to "Aperture Priority" on F9. This I have found, is the optimum resolution for this lens. 

  2    
    3  

Tynnwyd y llun cyntaf am 04:44am. Mi benderfynnais beidio a defnyddio ffiltar oherwydd y diwrnod cynt mi sylwais ei fod yn achosi smotiau adlewyrch wrth i'r haul ddechrau cryfhau. Mae codiad yr haul i'w weld rhwng llun 3&4 a tynnwyd 4 am 04.57am. Ron i yn defnyddio 'tripod' ar gyfer pob llun ac roedd y camera wedi ei osod ar agorfa blaenoriaethol ar F9. Hwn dwi wedi ffendio ydi'r 'optimum resolution' gogyfer a'r lens yma.

    4

 

        5
      6  
  7    
  8

 

 

Snowdonia is 28 miles away from Rhiw and Garn Saethon 4, that's the mountain in the foreground.

Shutter speeds varied between 1/15 and 1/1000 of a second. 100 ISO 

  9      
  10    
    11  

Yr unig ddau lun wnes i altro yn Photoshop 7 oedd lluniau 14 a 18. Mi benderfynnais rwbio allan Garn Saethon i weld be fyddai'r effaith. Mae'n eitha syml gwneud hyn efo llun sydd wedi ei oleuo yn weddol gytbwys. Tynnwyd llun 14 am 05:18. Cafodd y llun olaf un ei dynnu am chwarter i chwech, erbyn hynny roedd tawch wedi dechrau ffurfio rhwng Rhiw a Garn Saethon.

  12

 

      13
    14  
  15    
16

 

 

The only two photos that have been altered in Photoshop 7, are, 14 and 18. I decided to clone out the mountains in the foreground, just to see if it would looked o.k. It's quite easy to do this, with an evenly lit subject like this. No 14, was taken at 05:18am. The very last photo was taken at 05:45am, by then a mist had started to form between Rhiw and Garn Saethon.

17      
  18    
    19  
      20

~~~~~~~~~

Nikon D200 camera, Tamron 18 ~ 200 zoom, No Filter used.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com