Geiriau ar Gerrig

Gludwaith / Collage

Ysgolion Llŷn Schools

********

Ar Fedi 20fed a'r 21ain, 2006, daeth wyth o Ysgolion Llŷn i ochrau Mynydd Rhiw i ymweld a safle cloddio Ffatri Fwyelli Oes y Cerrig. Fel rhan o'r profiad, mi fu y plant yn barddoni efo'r Prifardd Iwan Llwyd. Ysgrifenwyd y cerddi a'r gerrig, ac ar ddiwedd y dydd, dychwelwyd y cerrig i'r gloddfa.

 

On September the 20th and 21st 2006, eight of Llŷn's schools visited the site of the Axe Factory dig on the eastern slopes of Mynydd y Rhiw. As part of their experience they had a workshop with the poet Iwan Llwyd. The poems they wrote were written on stones, and returned to the ground.

*********

You can see the poems in the Barddoniaeth section of Rhiw.com

*********

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com