Awyrluniau Llŷn

gan

Mike Sheldrake

Roedd hin fore braf iawn ar y 3ydd o Fehefin eleni, ac am y tro cyntaf ers blynyddoedd mi bendefynnais fynd am dro i ben Clip. Tydio mor llecyn uchaf yn Rhiw ond y mae golygfeydd godidog i gael ir de orllewin i gyfeiriad Enlli, yn arbennig felly ar ddiwrnod clir fel ag yr oedd y bore hwnnw. Ymhen rhyw awr o eistedd yno yn mwynhaur olygfa wych yma, mi glywais swn beth on i yn feddwl oedd awyren fechan, o fewn eiliadau mi welais i Paramotor yn ymddangos uwchben Penrafynydd gan ddilyn yr arfordir tuag at Aberdaron. Mi dynnais amwryw o luniau ohonno uwchben y Bae ym Mhorth Ysgo ac mewn cwpwl o ddyrnodie mi rois ir lluniau ar y wefan.

Yr wythnos ddiweathaf mi dderbynion ni unor ebyst mwyaf cyffroes dan ni erioed wedi gael ar Rhiw.com, a coeliwch i fi dan i wedi cael rhai eithaf arbennig dros y dair mlynedd a fu ers i ni gychwyn y wefan. Roedd Mike Sheldrake wedi gweld lluniau or Paramotor ar y safle, ac wedi anfon aton ni i adael i  ni wybod mai o oedd y peilot, mi ddaru hyd yn oed gynnwys tri llun anhygoel yn yr e-bost or hedfan y bore hwnnw. Wel mi oeddan ni wedi gwirioni yn lan, ac yn methu credu ein lwc.

Ddoe mi ddaeth c.d. drwyr post efo cannoedd o luniau oedd Mike wedi ei dynnu ar ddwy daith wnaeth o ar Fai 6ed a Mehefin y 3ydd.

Mae gan Paramotors, amryw o fanteision dros awyrenau wrth dynnu lluniau or awyr, mi allwch hedfan yn isel, yn araf ac mae yna 360 vision, a fel y gwelwch mewn rhai or lluniau, mi allwch dynnu golygfa sydd yn syth odditannoch, maer Paramotor, yn lwyfan berffaith ir llygaid yn yr awyr (eye in the sky)

Ar ran pobol Llyn mi hoffen ni ddweud diolch yn fawr iawn i Mike, am adael i ni gyhoeddi ac arddangos ei luniau bendigedig o Ben Llyn, a gadael i  i rannu a dangos i weddill y byd, lle mor anhygoel ac arbennig o hyfryd ydi hi yma. Maer lluniau yma yn arbennig iawn gan mai ychydig iawn, iawn ohonnom ni sydd yn gyfarwydd a gweld Llyn or awyr, dan ni rwan yn cael mwynhau be maer big goch, y wylan ar barcud yn ei weld yn feunyddiol. Mwynhewch.

Rhybudd

Mi fyddai o fantais ir rhai ohonnoch sydd yn dioddef o Vertigo gymeryd cwpwl o dabledi Sea Legs cyn edrych ar rai or lluniau !!!!!

************

Taith Un; O Borth Oer, dros Aberdaron, Penrhyn, Rhiw, Porth Neigwl, Cilan, Abersoch, Mynytho, Garn Fadryn, ac ymlaen i Nanhoron a Sarn.

Taith Dau; O Fotwnnog i Laniestyn, Garn Fadryn, Nanhoron, Mynytho, Abersoch, Cilan, Porth Neigwl, Rhiw, Penrhyn ac yn ol am Sarn.

Taith Un       Taith Dau

Eich pentra o'r Awyr

Aberdaron      Abersoch      Rhiw

***********

***********

Mae'r Lluniau yn Hawlfraint i Mike Sheldrake

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com