(XXV)

Cyfres o luniau rwyf wedi dynnu o Ben Llŷn.

 

A selection of shots that I have taken of the Llyn Peninsula.

*******

Porth Meudwy

 

AB-093

AB-094

*******

Porth Iago

 

Llyn-121

Llyn-123

 

Llyn-122

Llyn-120

 

*******

Aberdaron

 

AB-105

 

AB-040

AB-041

 

 

AB-101

AB-103

AB-098

 

 

AB-099

AB-100

 

 

AB-095

AB-096

AB-097

 

********

Porthysgaden

 

Ysgaden-007

Ysgaden-008

 
 
********
 
 
Enlli / Bardsey
 
 
 
Enlli-022
 
 
 

Enlli-020

Enlli-019*

Enlli-021

 
 
********
 

* Roedd Gwydion Morley a'i fab Robert Wyn i lawr ger y swnt, ac fe ofynais iddynt sefyll ar y graig! (Diolch yn fawr iawn i'r ddau ohonoch)               

 

* Gwydion Morley and his son Robert Wyn, were down on the rocks, and I asked them to pose for the picture! (Many thanks to you both)

 
*********
 
Nikon D2Xs, Nikkor 12 - 24 F4 & 70 - 200 F2.8 vr zooms. Z pro, ND grad filters.
 
*********
 

Mae'r rhai sydd a rhif odanynt fel arfer mewn stoc, ond gellir archebu unrhyw un o'r lluniau.

 

The ones with serial no below them are normally in stock, but any one of the above can be ordered.

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com