Lli Awst Aberdaron

1956

Yn Awst 1956 cafodd Aberdaron y lli mwyaf a welwyd ers blynyddoedd lawer. A dyma gasgliad o luniau dynnwyd ar y pryd. Diolch yn fawr i Mrs O Pritchard am roi eu benthyg.

 

In August 1956 Aberdaron suffered severe flooding due to a cloudburst upstream of the village. These fascinating images were lent to us by Mrs O Pritchard. Many thanks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com