Porth Neigwl / Hell's Mouth

 

16-05-06 27-05-06
A crack has now appeared on the left column.
Ar ol y glaw mawr gaeson ni wythnos diwaethaf, mae darn mawr arall o’r allt for wedi mynd ym Mhorth Neigwl, rhwng Penrallt a Ty Mawr. Mae blynyddoedd lawer ers mi weld cyn gymaint yn mynd mewn un llithriad. Dydi’r ddau glogwyn oddeutu iddo, ddim yn edrych rhyw rhy hapus chwaith. Pwy a wyr, ar y ret yma, mi fyddan yn “Ynys Lleyn” cyn dim!!!!? After the heavy rain that we had last week, another big chunk has gone from the cliffs of Hell’s Mouth, between Penrallt and Ty Mawr. This must be the biggest landslide that I have seen there in recent times. The cliffs on either side look pretty precarious as well. Who knows, before long we may be called the Isle of Lleyn!!!?

*************

Nikon D200 camera, 18~200 zoom lens.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com