Hen Luniau / Old Photos

IX

John Bodlondeb.JPG (93746 bytes)

Er Cof Annwyl 

am

William John Jones (Sion)

Bodlondeb Rhiw

1938 ~ 2003

~~~~~~~~~~~~~

Llun gan Mr Carroll Hughes.

 

Sion Gorni.jpg (166277 bytes)

1

Teulu_trip.jpg (73800 bytes)

2

Wil_bay_view.jpg (66253 bytes)

3

Wil_Trip.jpg (72676 bytes)

4

Aberdaron.jpg (152033 bytes)

5

Mrs_Elen_jones_trip.jpg (63713 bytes)

6

Mrs_Hughes_Pen_bwlch.jpg (69616 bytes)

7

Now_ty_ucha.jpg (64853 bytes)

8

(1) Sion Gorni, un o gymeriadau Llyn, (2) Teulu  "Trip" Rhiw, (3) Wil "Bay View" efo Van Twm Tan Graig, (4) Wil Trip,

(5) Twm Pen y Groes, ar bont Aberdaron (mewn coch) (6) Mrs Elen Jones "Trip", a Wil yn hogyn bach, 

(7) Mrs Maggie Hughes, Pen y Bwlch, (8) Now Ty Ucha.

Diolch unwaith eto i Mr T Hughes am fenthyg y Lluniau gwych yma.

Plant Ysgol rhiw 2-7-1916.JPG (91088 bytes)

Plant Ysgol Rhiw, 2~7~1916

Diolch yn fawr iawn i Miss M Evans am y llun diddorol yma.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com