Hen Luniau / Old Photos

VI

Jack_Carreg_lefain_bach.jpg (107071 bytes)

Jack Carreg Lefain Bach (Conion)

Jack_a_Maggie_CLB.jpg (76838 bytes)

Jack a Maggie Williams

Maggie_Ellen_Carreg_lefain_bach.jpg (72987 bytes)

Maggie Carreg Lefain Bach

 

Plant_ysgol_rhiw_1935.jpg (121258 bytes)

Plant Ysgol Rhiw 1935

Plant_ysgol_rhiw_1965.jpg (143889 bytes)

Plant Ysgol Rhiw 1965

1965, Oedd y llun olaf cyn i'r Ysgol gau.

1965, This was the last class in Rhiw School.

Diolch i Mrs K E Jones am fenthyg y lluniau yma.

Griffith Jones tyn fron.jpg (102133 bytes)

1

cario gwair penarfynydd.jpg (93420 bytes)

2

Tan y ffordd=2.jpg (108660 bytes)

3

Dipio defaid yn meillionydd.jpg (127693 bytes)

4

Nain_carrag lefain.jpg (85669 bytes)

5

Parti hela.jpg (157593 bytes)

6

Twm pen y groes.jpg (89419 bytes)

7

Bet wil a susan bryn awel.jpg (97702 bytes)

8

(1) Griffith Jones Tyn Fron,  (2) Cario gwair yn Penarfynydd,  (3) O flaen Tan Ffordd, (4) Dipio Defaid yn Meillionydd.

(5) Catrin Carreg Lefain a Nain Ael y Bryn, (6) Parti Hela, Robin Ael Bryn, Wil Bryn Awel (mab hynaf Catrin C.L.) Lizzie Lon Las, Guto Pwll Melyn a Huw Terfyn,  (7) Twm Pen y Groes, (8) Will Bet a Susan Bryn Awel.

Plant Ysgol Rhiw=1.jpg (221015 bytes)

9

Plant Ysgol Rhiw=2.jpg (247729 bytes)

10

Plant Ysgol Rhiw=3.jpg (184604 bytes)

11

Plant Ysgol Rhiw=4.jpg (175348 bytes)

12

Plant Ysgol Rhiw=1950.jpg (179550 bytes)

13

Priodas Reginald Morris Ael y Bryn.jpg (118332 bytes)

14

Mynd i Sgota.jpg (93437 bytes)

15

Jane Bryn Tag a G T Ael Bryn.jpg (125160 bytes)

16

(9, 10, 11, 12,) Plant Ysgol Rhiw. (13) Plant Ysgol Rhiw 1950. (14) Priodas Reginald a Nell, Ael y Bryn, efo Nell Ty Fry, yn forwyn. (15) Ike, Herwyn Rees (Eifion) ac Edgar Ael y Bryn, yn mynd i bysgota. (16) Jane Bryn Teg, a Griffith, Ael y Bryn, yn Bryn Teg.

Diolch unwaith eto i Mr E Morris am y lluniau bendigedig yma.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com