Hen Luniau / Old Photos

V

Cable_car_2.jpg (186345 bytes)

1

(1)Llun hen iawn o ben Rhiw, yn dangos y "cable car" yn mynd am borth Neigwl, mae'r "Gantries" i weld yn glir yn ymyl Moelwyn View, ac yn ben lon Pisgah.

(1)A very old photo of the village, showing the cable car on its way to Hells Mouth, and the Gantries covering the roads at Moelwyn View, and the top of Pisgah hill.

Pentra_rhiw2.jpg (136836 bytes)

2

Pentra_rhiw.jpg (147542 bytes)

3

Pentra_rhiw3.jpg (136885 bytes)

4

(2) To gwellt ar "Tan y Fynwent"  (3) Y Llun i gyd.  (4) Capel Nebo efo Mynwent fach.

(2) Thatched roof on "Tan y Fynwent"  (3) The whole Picture.  (4) Nebo Chapel, with small grave yard.

Tyn_Llidiart.jpg (122234 bytes)

Un o luniau gorau o'r Rhiw sydd yn bod? "Tyn Llidiart" tua 1910.

Very rare photo of "Tyn Llidiart" taken circa 1910.

Bryn_y_fran.jpg (113269 bytes)

6

Gwaith_rhiw.jpg (80355 bytes)

7

Tyn_Llidiart2.jpg (69100 bytes)

8

Post_Office.jpg (101200 bytes)

9

Gimla.jpg (68759 bytes)

10

(6) Bryn y Fran, a bae Porth Ysgo. (7) Gwaith Benallt. (8) Tyn Llidiart. (9) Post Rhiw. (10) Gimla.

(6) Bryn y Fran, and Porth Ysgo bay. (7) Benallt quarry. (8) Tyn Llidiart. (9) Post office. (10) Gimla cottage.

Diolch yn fawr iawn i Mr E Morris, am fenthyg y lluniau diddorol iawn yma.

Thanks to Mr E Morris, for the loan of these very interesting photographs.

Aberdaron_Lliw_1905.jpg (103471 bytes)

1

Plant_ysgol_rhiw1.jpg (109056 bytes)

2

Teulu_ysgo.jpg (89327 bytes)

3

Avro_504k_yn_porthoer.jpg (73110 bytes)

4

Porth_Llawenan.jpg (102407 bytes)

5

(1) Aberdaron 1905. (2) Plant Ysgol Rhiw. (3) Teulu Siop Isa Pencaerau.  (4) Avro 504K yn Porthoer. (5) Porth Llawenan.

Diolch i Miss M Evans, am fenthyg y lluniau yma.

Will_Dalar.jpg (145664 bytes)

1

Huw_Heather_yn_ty_mynydd.jpg (103758 bytes)

2

Plant_Ysgol_rhiw_1910.jpg (221551 bytes)

3

Huw_Heather.jpg (94766 bytes)

4

Aberdaron.jpg (113363 bytes)

5

(1) Wil Dalar Deg (Tyn Mynydd).  (2) Huw Heather yn Tyn Mynydd. (3)Plant Ysgol Rhiw 1910. (4) Huw Heather. (5) Aberdaron.

Diolch i Mrs E Williams, am fenthyg y lluniau yma.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com