Hen Luniau / Old Photos

X

Tryfan_04.JPG (36818 bytes) 1 Tryfan_02.JPG (39678 bytes) 2 Tryfan_01.JPG (59851 bytes) 3 Tryfan_03.JPG (42180 bytes) 4 Tom_post_tryfan.JPG (43903 bytes) 5

(1) Evan Williams, Cadlan.  (2) Catrin Williams, (Can) Cadlan. (3) Anne Williams, Cadlan. (4) Catrin Llawenan. (5) Tom, Post, yn Tryfan.

Diolch i Mrs M Jones am y Lluniau yma.

John_seaview_1.JPG (47637 bytes) 1 John_seaview_2.JPG (68100 bytes) 2 John_seaview_3.JPG (62733 bytes) 3 arthur_jane.jpg (51360 bytes) 4

(1)  (2) (3)John Griffith Sea view ,(4) Arthur a Jane, Bryn Awel.

Photos (1) (2) & (3) from Christine Griffith, Thank you very much.

(4) Diolch i Mrs J  Dredge, am y Llun yma.

 

Bod Grigyn.JPG (57686 bytes) 1 Huw Trip a Wmffra Heather.JPG (46938 bytes) 2 Taith i Enlli.JPG (34135 bytes) 3 Ishmael a Dora Trip.JPG (21755 bytes) 4 Capel Tan y Foel_d_G.JPG (66566 bytes) 5

(1) Bod Grigyn, (2) Huw Trip a Wmffra Heather, in St John's Ambulance Uniform. (3) Mr Watkins, Berwyn, Vaughan Jones, Tryfan. Elsie Griffith, Sea view. Wil Hughes, Penbwlch. yn cwch Vaughan, ar daith i Enlli, Awst 15fed 1976. (4) Ishmael a Dora Trip 1950's. (5) Capel Tan y Foel.

Lluniau gan Mr Carroll Hughes, Diolch yn fawr iawn.

Map Caernarfon_1736.JPG (188272 bytes)

1736, Map of Caernarfon

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com