Rhiw

Priodasau III / Weddings III

edward_megan.jpg (51395 bytes) 1 bettty_noel.jpg (48294 bytes) 2 owen_annie_hughes.jpg (41757 bytes) 3 mary_elwyn.jpg (62086 bytes) 4

jane_joe.jpg (72297 bytes)

5

john_lena.jpg (68409 bytes)

6

twm_vera.jpg (71559 bytes)

7

tegwyn_doreen.jpg (68953 bytes)

8

 

Mair_myfanwy.jpg (13376 bytes)  9 M & M.jpg (15666 bytes)

10

Priodas-Sian-ac-Ifan.jpg (49984 bytes)

11

owen_kate.jpg (57533 bytes)

12

gwyn-a-margaret.jpg (58731 bytes) 13 john-ac-ursula.JPG (35653 bytes) 14 catherine_congol.jpg (42347 bytes)  15

rheinallt_a_helen.jpg (54226 bytes) 16 nesta_bwlch.jpg (50365 bytes) 17 now_ann.jpg (52963 bytes) 18

(1) Edward a Megan, Hirael. (2) Noel a Betty, Tyn Lon Fawr. (3) Owen ac Annie, Min y Don. (4) Mary ac Elwyn, Tyn Fron.(5) Jane a Joe, Tyn Fron.(6) John a Lena, Llawenan. (7) Twm a Vera, Salfyr. (8) Tegwyn a Doreen, Tyn Lon Fawr. (9) Myfanwy a Mair, Pwll Melyn, a taid Lon Ddiffyg. (10) John a Myfanwy ac Alun a  Mair, Pwll Melyn.(11) Evan a Sian, Ty Croes Bach. (12) Owen Williams, Fron Oleu, a Kate, Tan Capel. (13) Gwyn a Margaret, Penarfynydd, (14) John ac Ursula, Ty Croes Mawr. (15) Mary, Congol. (16) Rheinallt a Helen, Tyn Lon Fawr. (17) Nesta, Bwlch.(18)  Anne Nebo Bach a Now, y briodas gyntaf yn Capel Nebo, 1959.

Diolch i Mrs W Jones, am lluniau (1,2,4,5,6,7,8,9)

Diolch i Mr A Jones, am lluniau (9,10,)

Diolch i Mr A Williams am llun (11)

Diolch i Mrs B Williams am Lluniau (3) (12)

Diolch i Mrs V Jones am Lluniau (15,16,17,)

Diolch i Mr M Rowlands am Llun (18)

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com