Rhiw

Priodasau II / Weddings II

Ein bwriad yw cael lluniau Priodasau ein pentra i gyd wedyn os gwelwch yn dda, gyrrwch nhw i fewn.

Our aim is to have every Rhiw wedding photograph here. so please send them in, thank you.

Priodas_gareth_dilys.jpg (61048 bytes) 1 Priodas_emrys_maggie.jpg (64356 bytes) 2 Priodas_eric_iona.jpg (50523 bytes) 3 Priodas_harry_kitty.jpg (56517 bytes) 4 Priodas_eric_tan_capel.jpg (54183 bytes) 5
Priodas_elwyn_helen.jpg (60843 bytes)

6

Priodas-robin_mair.jpg (54248 bytes)

7

Priodas_gwilym_mair.jpg (64165 bytes)

8

Priodas-Arnold-&-M.jpg (38710 bytes)

9

Priodas_arthur_jane.jpg (58582 bytes)

10

Priodas-Myfi.jpg (50828 bytes)

11

priodas_brian_linda.jpg (66315 bytes)

12

Priodas_merfyn_margaret.jpg (58848 bytes)

13

Priodas_lewis_jenat.jpg (54734 bytes)

14

Priodas-Eurwyn.jpg (42580 bytes)

15

Priodas-Mair-a-Lou.jpg (47293 bytes)

16

Priodas-Wil-Trip.jpg (60014 bytes)

17

18 Priodas_tony_gwenllian.jpg (78282 bytes)

19

griff_congl_cae.jpg (32802 bytes)

20

(1) Gareth a Dilys, Tan y Capel. (2) Emrys a Maggie, Tyn Mynydd. (3) Eric a Iona, Bryn Awel. (4) Harry a Kitty, Penarfynydd. (5) Eric a Mair, Tan y Capel. (6) Elwyn ac Helen, Pen yr Allt. (7) Robin a Mair, Groeslon. (8) Gwilym a Mair, Noddfa. (9) Arnold, Pen y Bwlch. (10) Arthur a Jane, Bryn Awel. (11) Myfi Jones, Trip. (12) Brian a Linda, Tan y Foel. (13) Merfyn a Margaret, Cae'r Odyn. (14) Lewis a Jenat, Bwlch. (15) Eurwyn Jones, Trip. (16) Mair a Lou, Trip. (17) Wil a Mair, Trip. (18) Thomas a Sharon, Penarfynydd. (19) Tony a Gwenllian, Eifion. (20) Griff a Celia, Congol Cae Hen.

Diolch yn fawr i Mr Carroll Hughes am lluniau (9,11,15,16 ac 17)

Diolch yn fawr i Mrs M Jones, am llun (20)

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com