Rhiw

Priodasau I b / Weddings I b

Ein bwriad yw cael lluniau Priodasau ein pentra i gyd wedyn os gwelwch yn dda, gyrrwch nhw i fewn.

Our aim is to have every Rhiw wedding photograph here. so please send them in, thank you.

Priodas-Mam-a-Tada-Ionawr-2.jpg (36755 bytes)

1

Priodas Reginald Morris Ael y Bryn.jpg (118332 bytes)

2

john_parry_hughes.jpg (45930 bytes)

3

hugh_hughes_penmynydd.jpg (28956 bytes)

4

priodas_catherine_jane.jpg (53739 bytes)

5

priodas=01.jpg (104916 bytes)

6

Priodas Bryn Awel.jpg (81774 bytes)

7

priodas_john_seaview.JPG (48995 bytes)

8

evan_a_nancy.jpg (27237 bytes)

9

Teulu Bryn Awel_2.jpg (93827 bytes)

10

evan_ag_ann.jpg (25865 bytes)

11

evan_griffith.jpg (28698 bytes)

12

griffith_a_nel.jpg (33541 bytes)

13

john_maggie.jpg (31127 bytes)

14

katie_seaview2.jpg (48119 bytes)

15

Jack_Maggie_carreg_lefain_bach.jpg (141414 bytes) 16 john_sally_rice.jpg (15821 bytes)

17

Ishmael a Dora Trip.JPG (21755 bytes) 18 mary_seaview.jpg (32205 bytes)

19

arthur_jane.jpg (51360 bytes) 20

(1) Wil a Maggie, Pen Bwlch. (2)Reginald Morris, Ael y Bryn. (3) John Parri Hughes. (4) Hugh Hughes, Penmynydd. (5) Cathrine Jane. Penmynydd. (6)  (7) Kate, Bryn Awel. (8) John Griffith, Sea View. (9) Evan a Nancy. (10) Twm, Bryn Awel. (11) Evan ac Ann, Mur Poeth. (12) Evan Griffith. (13) Griffith a Nel. (14) John a Maggie. (15) Katie, Sea View. (16) Jack a Maggie, Carreg Lefain Bach. (17) Sally a John Rice, Ysgo. (18) Ishmael a Dora Jones, Trip. (19) Mary, Sea View. (20) Arthur a Jane, BrynAwel.

dafydd_llawenan.jpg (24062 bytes) 1 owen_siop.jpg (35997 bytes)

2

laura_plas_iol.jpg (35031 bytes)

3

priodas_wheeler.jpg (42963 bytes)

4

john_mary_llysgwilym.jpg (40355 bytes) 5

(1) Dafydd, Llawenan. (2) Owen Griffith, Siop, Pencaerau. (3) Laura, Plas Iol. (4) Wheeler, Salfur. (5) John a Mary, Llys Gwilym.

Nid Lluniau Priodasau ydi rhein i gyd, wrth gwrs. Ond mae oliaf un o bob cwpwl  yn wreiddiol o'r Rhiw.

Not all these Photographs are weddings, but they are all couples, and at least one of them is originally from Rhiw.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com