Rhiw

Priodasau I a / Weddings I a

Ein bwriad yw cael lluniau Priodasau ein pentra i gyd wedyn os gwelwch yn dda, gyrrwch nhw i fewn.

Our aim is to have every Rhiw wedding photograph here. so please send them in, thank you.

catrin_ty_rhyd.jpg (26299 bytes) 

1

ted_glangors.jpg (18414 bytes) 

2

 griffith_evans_ty_hen.JPG (57381 bytes)

3

 hen_deulu_bodwyddog.JPG (45774 bytes) 

4

robert_seaview.jpg (23272 bytes) 

5

jeanie_wil_bryn.jpg (36746 bytes) 6 twm_bodgrigin.JPG (40093 bytes) 7 jac_anne_cadlan.JPG (35953 bytes) 8 priodas_wil_anne_tynfron.JPG (40727 bytes) 9 katie_seaview.jpg (34643 bytes) 10
priodas_robert_sydna_blawdty.JPG (42105 bytes)

11

priodas_robert_laura_griffith_seaview.JPG (53868 bytes)

12

priodas_wil_mair_jones_trip.JPG (65079 bytes) 13 priodas_wil_cathrine_bodlondeb.JPG (41791 bytes)

14

priodas_tommy_elisabeth_gwelfor.JPG (59584 bytes)

15

eurwyn_trip.jpg (24058 bytes)

16

john_griffith.jpg (32005 bytes)

17

barbara_richard_meillionydd.JPG (24069 bytes)

18

john_griffith2.jpg (26372 bytes)

19

dewi_heulwen_blawdty.jpg (26998 bytes)

20

(1) Catrin, Ty Rhyd. (2) Ted, Glangors. (3) Griffith Evans, Ty Hen. (4) Bodwyddog. (5) Robert a Laura, Sea View. (6) Wil a Jeanie, Bryn. (7) Twm, Bodgrigin. (8) Jac ac Anne, Cadlan. (9) Wil ac Anne, Tyn Fron. (10) Katie, Seaview. (11) Robert a Sydna, Blowdty. (12) Robert a Laura, Sea View. (13) Wil a Mair Jones, Trip. (14) Wil a Catherine, Bodlondeb. (15) Tommy ac Elisabeth, Gwelfor. (16) Eurwyn, Trip. (17) John Griffith, Pencaerau. (18) Barbara ac Richard Thomas, Meillionydd. (19) John Griffith, Pencaerau. (20) Dewi ac Heulwen, Blawdty.

Nid Lluniau Priodasau ydi rhein i gyd, wrth gwrs. Ond mae oliaf un o bob cwpwl  yn wreiddiol o'r Rhiw.

Not all these Photographs are weddings, but they are all couples, and at least one of them is originally from Rhiw.

 

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com