Uwchmynydd

(I)

harry_ty_fry.jpg (32970 bytes)

Harry Ty Fry (sefyll)

 

gwagnoe.jpg (92552 bytes)

Gwag-y-Noe

brynchwilog.jpg (75614 bytes)

Brynchwilog

 

dyrnu_01.jpg (50623 bytes) dyrnu_02.jpg (59037 bytes) torri_yd.jpg (53607 bytes)

Diwrnod dyrnu yn Carreg Fawr.

Rhes ol. Thomas Griffith, Tre Hobed, Rhydlios.

Ail res. Evan Roberts, Tir Glyn, John Llanwnda. John Lewis Roberts, Bryn Canad. William John Jones, Anhegraig. Fred Hughes, Grepach. John Griffith, Llanllawen Bach. Richard Jones, Bungalow. David Griffith, Pen y Maes. Hugh P Jones, Bryn Poeth. Robert Jones, Garreg Fawr. Emanuel Jones, Tyn Gamdda.

Gwaelod , John Thomas, Bodermyd.

~~~~~~~

teulu_brynchwilog.jpg (88963 bytes)

Teulu Brynchwilog

Elisabeth Williams, ei chwaer Jane.

Jini Williams (merch yng nghyfraith)

Hugh Erith, Bobbie, Evan John.

~~~~~~~~

 

tractions.jpg (70018 bytes)

Tracsiwn

pretoria.jpg (118945 bytes) torri_gwair.jpg (66980 bytes)

Richard Jones, Pen Maes

 

eglwys_aberdaron.jpg (111880 bytes)

Ysgol Sul St Hywyn

siop_cigydd.jpg (72412 bytes)

Siop Cigydd

ship_aberdaron.jpg (59230 bytes)

Ship Aberdaron

 

tractor.jpg (54208 bytes)

Bet ac Arthur, Brynchwilog

 

gwneud_rhaffau.jpg (64435 bytes)

Ysgol, Crud-y-Werin

Delyth, Evan John, Iola, Wil Safn Pant a Wendy.

tyllu_traen.jpg (99570 bytes)

John, Plas Minffordd

a John, Bryn Badell

~~~~~~~~~~

Diolch i Miss B Williams a Mrs O Pritchard a Mr D W Owen, am y lluniau yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com