Ynys Enlli / Bardsey Island

(II)

King of Bardsey from 1841

 

 

    

 

 

Love Pritchard last King of Bardsey 1925

***********

 Diolch yn fawr i Mrs A Vaughan, Mrs O Pritchard a Mrs M Roberts, am y lluniau

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com