Hen Luniau / Old Photos

XXXX

~~~~~~~~~~~~~

"Plant ym Mhorth Ysgo 1920au"

 

maria_siop_newydd.jpg (42563 bytes) 1 anne_ellen.jpg (61091 bytes) 2 3 martha_glenys_john.jpg (44175 bytes)

 

laura_fanny.jpg (40286 bytes) 4 mam_jane_wil.jpg (49692 bytes)

5

6 catrin_penbwlch.jpg (46894 bytes)

 

myfi_foel.jpg (29443 bytes) 7 marry_rice.jpg (31545 bytes) 8 9 helen_meillionydd.jpg (43711 bytes)

 

isaac_evan.jpg (31096 bytes) 10 evan_hughes.jpg (51266 bytes)

11

12 griffith_pwllmelyn.jpg (34388 bytes)

 

lisi_talafon.jpg (37670 bytes) 13 marry_talafon.jpg (53789 bytes) 14 15 marry_lizzie_talafon.jpg (56772 bytes)

 

wil_lizzie_griffith.jpg (33867 bytes) 16 gryffyth_john.jpg (28676 bytes) 17 18 william_tommy.jpg (36373 bytes)

 

sam_evan_mrsj_ula.jpg (61928 bytes) 

19

plant_tanygraig.jpg (63294 bytes)

20

teulu_meilliomydd.jpg (59488 bytes)

21

 

Hen Luniau XXXX

(1) Maria, Siop Newydd. (2) Anne Ellen.(3) Martha Glenys a John, Carreglefain. (4) Laura, Sea View. Fanny, Llawenan. (5) Mam, Jane a Wil, Bay View. (6) Catrin, Penbwlch. (7) Myfi, Foel. (8) Marry Rice, Ysgo. (9) Helen Meillionydd. (10) Isaac Treheli ac Evan Ty Mawr. (11) Evan Hughes, Siop Newydd yn India. (12) Griffith, Pwllmelyn (yn y cefn)(13) Lisi Williams, Talafon. (14) Marry Williams, Talafon. (15) Lisi a Marry, Talafon. (16) Wil Lizzie a Gryffyth John, Llys Hyfryd. (17) Gryffyth John, (Foel) (18) William, Llys Hyfryd a Tommy, Gwelfor. (19) Sam, Tan yr Ardd, Ivan a Mrs Jones, Bwlch. Ula, Foel. (20) Teulu, Tan y Graig. (21) Griffith Owen, Gladys, a Plant Meillionydd.

Diolch i Mrs G Thomas, am y lluniau bendigedig yma.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com