Hen Luniau / Old Photos

XXXVIII

~~~~~~~~~~~~

jane_jones_salfur.jpg (41311 bytes) 1 martha_jones.jpg (27209 bytes) 2 3 dafydd_jones_salfur.jpg (27259 bytes) 4 llewelyn_jones.jpg (40269 bytes)

 

elwyn_nellie_01.jpg (57724 bytes) 5 nellie_mair.jpg (44722 bytes)

6

7 griffith_bryn_tirion_dde.jpg (51379 bytes) 8 elwyn_bayview.jpg (40194 bytes)

 

gwynfor.jpg (38487 bytes) 9 nellie_bay_view_02.jpg (58266 bytes)

10

nellie_bay_view.jpg (56320 bytes)

11

12 katie_roberts.jpg (32820 bytes)

 

parch_mrs_rd_jones.jpg (53949 bytes)

13

ffor.jpg (45005 bytes)

14

ysgol_rhiw_1950a.jpg (96265 bytes)

15

rolant_robert.jpg (57723 bytes)

16

 

Hen Luniau XXXVIII

(1) Jane Jones, Salfur, ar y chwith. (2) Martha Jones, Gimla. (3) Dafydd Jones, Salfur, tad Ifan, a foddwyd ym Mhorth Neigwl. (4) Llewelyn Jones, gwr Martha, Gimla. (5) Elwyn a Nellie, Bay View.(6) Nellie, Bryn Morfa a Mair, Fron Deg. (7) Griffith, Moelwyn View. E Roberts, Bryn Morfa. G Jones, Bryn Tirion. (8) Elwyn, Bay View. (9) Gwynfor, Lon Las. (10, 11) Nellie, Bay View. (12) Katherine Roberts, Bryn Morfa (Ganwyd yn Tu Hwnt i'r Mynydd)(13) Parch a Mrs Deiniol Jones. (14) Ffor. (15) Plantos yr Ysgol 1950 (16) Rolant, Tyddyn Morthwyl a Robert, Penarfynydd. Yn cario gwair.

Diolch i Mrs K Jones, (Garn Fadryn) am y lluniau yma.

Diolch i Mr Kelvin Jones, am lluniau (2) (4)

Thanks to Mrs S Wildman for photograph(9)

~~~~~~~~~

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com