Hen Luniau / Old Photos

XXXII

gwilym_yn_barddoni.jpg (52755 bytes)

Dryswch yn nhin ei drywsus - a gafodd

R'hen gyfaill trafferthus.

'N ei anffawd y brawd mewn brys

A logodd drow golygus.

~~~~~~~~~~

Gwilym Noddfa,    Haf  1984       

 

gwilym_02.jpg (45143 bytes) 1 gwilym_01.jpg (36380 bytes) 2 3 gwilym_04.jpg (49130 bytes)

 

owen_ty_ucha_maggie_tecwyn_.jpg (40236 bytes) 4 olwen_bryn_foulk.jpg (35312 bytes) 5 6 gwilym_03.jpg (64059 bytes)

 

hugh_conion_ucha_hugh_bach.jpg (47489 bytes) 7 laura_gwilym.jpg (60042 bytes) 8 9 now_laura_gwilym.jpg (42391 bytes)

 

meri_ann_ty_canol.jpg (42831 bytes)10 alun_noddfa.jpg (45715 bytes) 12 tom_moore_john_hughes_1943.jpg (40629 bytes)

 

ben_nel_brynnon_mona.jpg (61160 bytes)

13

(1,2,3,) Gwilym Hughes.(4) Owen Hughes, Ty Ucha, Maggie a Tecwyn, Tan y Muriau.

(5) Olwen Bryn Ffowc, Owen Ty Ucha, Tecwyn, Tan y Muriau(6) Gwilym Hughes.

(7) Hugh a Hugh bach Conion Ucha.(8) Gwilym efo'i fam Laura Hughes.

(9) Owen Laura a Gwilym Hughes. (10) Meri Ann Ty Canol. 

(11) Alun Hughes, Noddfa. (12) Tom Moore, a Capt John Hughes yn yr Aifft 1943.

(13) Ben a Nel, Bryn Ffynnon, efo'i cwch bach "Mona" yn y Rhuol.

 

gwilym_henri_defi_dafydd_19.jpg (43994 bytes)

Ar y traeth fe welir tri - wedi bod

Hyd y bae mae'r cewri

Yn llon iawn mae fy llun i

Dafydd a Henri Defi.

Gwilym Noddfa.      

~~~~~~~~~~

Cystadleuaeth pysgota mecryll Aberdaron

"1984"

Ac yn ennill y tlws.

 

gwilym_05.jpg (65051 bytes)      gwilym_mair_gerallt.jpg (53786 bytes)      briallen_1981.jpg (51358 bytes)

"Gwilym a Gerallt ei fab yn Hwylio "Briallen" 1981

Diolch yn Fawr iawn i Mr a Mrs Gwilym Hughes, am y lluniau bendigedig yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com