Hen Luniau / Old Photos

XXVI

*******

tan_capel.jpg (54263 bytes)

1

aredig_penarfynydd.JPG (42506 bytes)

2

harry_kitty.jpg (58924 bytes)

3

hel_defaid.jpg (45882 bytes)

4

pencaerau_hela.jpg (45780 bytes)

5

tipio_penarfynydd.jpg (64676 bytes) 6 john_bob_cathrine_hughes.jpg (47325 bytes) 7 Twm-Tangraig-a'i-Ffordun-4.jpg (37433 bytes) 8 emlyn_betty_brian.jpg (52018 bytes) 9 teulu_tan_capel.jpg (33106 bytes) 10

(1) Tan Capel. (2) Aredig Penarfynydd. (3) Harry a Kitty, Penarfynydd. (4) Harry Penarfynydd. (5) Abram Williams, Penrhyn Mawr. (6) Tipio yn Penarfynydd. (7) John Bob a Catherine Hughes, Penmynydd. (8) Twm, Tangraig. (9) Emlyn, Betty a Brian. (10) Pedair Cenhedlaeth, Tan Capel, Catrin, Kate ac Elin, efeilliaid Eluned a Catrin.

*******

aredig.jpg (79236 bytes)

11

aberdaron_01.jpg (50469 bytes)

12

aberdaron_02.jpg (77349 bytes)

13

bws_talafon.jpg (82624 bytes)

14

pwlldefaid.jpg (58270 bytes)  15 ceffyl_a_trap.jpg (68634 bytes)

16

cariwrs.jpg (69102 bytes)

17

18  nesta_1970.jpg (39487 bytes)

(11) Tom, Mur Cyplau. (12) Aberdaron. (13) Aberdaron. (14) Bws Talafon, Trip ysgol Sul, 1918~20? (15) Siop Pwlldefaid, Pwllheli. (16) Ceffyl a Trap 1902. (17) Cariwyr  yn Pwllheli. (18) Nesta Bwlch, Brenhines y Grug 1970.

Llun (1,10) gan Mr R Williams. Llun (5) gan Mrs J Hughes. Llun (7) gan Mrs M Roberts. Llun (8) gan Mr C Hughes, Lluniau, (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) gan Mrs M Hughes,Diolch yn fawr iawn.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com