Hen Luniau / Old Photos

XV

ceffyl_trol_siop_pencaerau.JPG (45622 bytes) 1 teulu_carreg_lefain_fawr.JPG (38086 bytes)

2

 griffith_evans_ty_hen.JPG (57381 bytes)

3

william_bodwyddog.JPG (49906 bytes) 

4

ceffyl_siop_pencaerau.JPG (51872 bytes)

5

Brynengan_1925.JPG (66727 bytes)

6

twm_bodgrigin.JPG (40093 bytes) 7 jac_anne_cadlan.JPG (35953 bytes)

8

priodas_wil_anne_tynfron.JPG (40727 bytes) 9 albert_bryn_fran.JPG (58944 bytes)

10

priodas_robert_sydna_blawdty.JPG (42105 bytes)

11

priodas_robert_laura_griffith_seaview.JPG (53868 bytes)

12

priodas_wil_mair_jones_trip.JPG (65079 bytes) 13 priodas_wil_cathrine_bodlondeb.JPG (41791 bytes)

14

priodas_tommy_elisabeth_gwelfor.JPG (59584 bytes)

15

car_3.jpg (38280 bytes)

16

teulu_talafon.JPG (46829 bytes)

17

barbara_richard_meillionydd.JPG (24069 bytes)

18

car_ff397.JPG (48464 bytes)

19

car_2.jpg (39845 bytes)

20

(1)Ceffyl a trol Pencaerau. (2) Teulu Carreg Lefain Fawr. (3) Griffith a Mrs Evans Ty Hen (taid a nain Owen Griffith,) (4) William Bodwyddog a Jack Pollecoff, (5) Ceffyl Siop Pencaerau, (6) Brynengan 1925, (7) Twm, Bodgrugyn a Leusa Tynffoes, (8) Jack ac Anne Cadlan, (9) Priodas Wil ac Anne Tyn Fron, (10) Albert Bryn Fran. (11) Priodas Robert a Sydna Blawdty, (12) Priodas Robert a Laura Seaiew, (13) Priodas Wil a Mair Jones, Trip. (14) Priodas Wil a Catherine Bodlondeb, (15) Priodas Thomas ac Elisabeth Gwelfor. (16, 19, 20) Ceir o'r ardal. (17) Teulu Talafon, (18) Barbera a Richard Thomas Meillionydd.

ffermwyr_rhiw.JPG (44354 bytes)

Ffermwyr Rhiw

Rhes gefn /  Morris a Robert Evans, Penarfynydd. John Rice Ysgo. John Roberts, Cottage Rhos. Evan Jones, Minffordd Bryncroes. Thomas Jones Murpoeth.Lewis Williams, Bwlch.

Rhes flaen / (chwith) Evan Griffith,Siop. W P Griffith Bodwyddog bach. (dde) Owen Griffith Meillionydd Bach. Griffith Owen Meillionydd.

Diolch i Mrs J Hughes am y lluniau yma, a Mrs G Thomas, am lluniau (2, 17)

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com