Hen Luniau Pwllheli

(II)

 

Capel Penmount

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********

Llosgi Capel Salem

 

 

 

 

 

 

 

Roedd William Booth Ross, o Lundain yn ol bob son yn ddyn bach od iawn, fe dorra i fewn i gapelydd i ddwyn arian o'r bocs pres. Ac os roedd y bocs yn digwydd bod yn wag, fe roe yr adeilad ar dan. A dyna be wnaeth o i gapel Salem Pwllheli yn mis Gorffenaf 1913. Ac fe losgwyd yr hen gapel i'r llawr.

**********

 

     
     
  ********  

Diolch yn fawr iawn i Mrs M Jones, am y lluniau yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com