"Plant ysgol Rhiw"

(1898~1900)

~~~~~~~~~

(Athrawon)

Wynne Griffith, Margiad Tyddyn Meirion.

(Rhes gefn)

Tom Plas Iol, Joseff Sarn, Ben Brynffynnon, Robin Cadwgan, Evan Ty Rhyd, Robert Penarfynydd, Tommy Bodwyddog, Robert Sea View.

(Rhes dau)

Rolant Four, John Ty地 Llidiart, Will Foel, Owen Siop, John Glan池afon, R Penrhyn Canol, Jac Ty地 Muriau, Lei, Robin Bwth, Morris Penarfynydd.

(Rhes tri)

Elin Penboncyn, Laura Tyddyn Meirion, Laura Jane, Hannah Tyddyn Meirion, Fanny Ty Rhedyn, Ann Bodlondeb, Ann Sychnant, Ann Ty地 Muriau, Catrin Parc, Mary Dre, Nellie Four.

(Rhes pedwar)

Jane Treheli. Mary Carreg Lefain, Fanny Llawenan, Mary Plas Iol, Ann Pengroes, Catrin Jones Ty地 Cae, Dora Eifion, Jane Ty地 Morthwyl, Mary Bryn Fran, Mary Ty地 Llidiart, Maggie Conion Ganol, Dora Trip, Maria.

(Rhes pump)

Rolant Pen池ogof, Wil Eifion, John Gimla, Robin Four, William Ty地 Llidiart, Rhys Sarn Rhiw, Huw Trip, Lewis Frondeg, Nel Brynffynnon, Cadi Tu Hwnt i池 Mynydd, Elin Gimla,

~~~~~~~~~

 

Diolch yn fawr i Mrs K Jones am y llun bendigedig yma, ac enw pawb.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright ゥ Rhiw.com