Ras Gwn Defaid Rhiw

   Rhiw Sheepdog Trials

yn dathlu/celebrating 100 mlynedd / years

30 Mai / May 2011

Dydd Llun Gwyl y Banc / Bank Holiday Monday

 9 y.b. / a.m. ymlaen / onwards

 

IW CHYNNAL AR GAE / TO BE HELD AT

 Meillionydd Bach

Trwy garedigrwydd / by kind permission of / y Brodyr Thomas Brothers

 

Llywyddion / Presidents Mr. a Mrs. Robert E. Jones, Penrhosgarnedd, Bangor.

Beirniad / Judge Mr. Don Jones, Bala.

 

Llywyddion / Presidents -  Mr. & Mrs. Robert E. Jones, Penrhosgarnedd, Bangor

Beirniad / Judge -  Mr. Don Jones, Bala

Stondinau amrywiol / various stalls

Lluniaeth ar y cae / Refreshments will be provided on field

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com