RAS GWN DEFAID RHIW

RHIW SHEEPDOG TRIALS

YN DATHLU / CELEBRATING 100 MLYNEDD / YEARS

1911-2011

 

 

Yw chynnal ar gae / to be held at

MEILLONYDD BACH, RHOSHIRWAUN

 

Trwydd garedigrwydd / by kind permission of

Y Brodyr Thomas Brothers

 

DYDD LLUN 30 MAI  /  MONDAY MAY 2011

 

Llywyddion/Presidents:-

Mr. a Mrs. R. E. Jones, Penrhosgarnedd, Bangor

 

Beirniad/Judge:-

Mr. Don Jones, Bala

 

Pwyllgor/Committee:

 

Cadeirydd/Chairman Mr. Guto Thomas, Bodwyddog Fawr, Rhiw

Trysorydd/Treasurer Gareth F. Jones, Tocia, Rhoshirwaun

Ysgrifennydd/Secretary Wenda Williams, Bryn Aberdaron

 

 

Dymuna Pwyllgor Treialon Cwn Defaid y Rhiw ddiolch yn ddiffuant ir rhai a restrir isod am eu haelioni tuag at gynnal y gweithgareddau.

 

Ths Rhiw Sheepdog Trials Committee wishes to express their sincere thanks to those listed below for their generous donations towards the running of this event. 

Llywydd / President:

 

Mr. a Mrs. Robert Evan Jones, Wennallt, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd.

LL57 2NA

 

Aelodaur Pwyllgor:

 

Huw Thomas, Meillionydd Bach, Rhoshirwaun

Rheinallt Jones, Tyn Lon, Rhiw

Thomas Jones, Salfur, Rhiw

Euros Jones, Salfur, Rhiw

Dafydd Bryn, Aberdaron

Meirion Roberts, Pencaeau, Rhiw

Sion Bryn Roberts, Gwyndy, Bryncroes

John Eric Roberts, Gwyndry Bryncroes

 

 

******************************

 

Gobeithio y gwnaethoch fwynhau'r diwrnod

Hope that you enjoyed the day

 

Diolch i bawb am gefnogir treialon

Thank you all for supporting the trials.

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com