"Gweithwyr Benallt 1944/45"

(Y pedwar yn cefn) C.S. Stone, Llanrwst. Timberman.  Wil Hughes, Bryncroes, Miner.  Undergrownd winch. Owen H Evans, Rhiw. Main shaft winch. Robert Roberts, Pwllheli, Minerís mate.

(Rhes Ganol) William Thomas, Mynytho, Trammer. Ivor Jones, Rhiw, Trammer. Idris Jones, Pwllheli, Labourer. Ted, Pwllheli, Pipe-fitter. Griffith J Evans, Rhiw, Trammer. John Evans, Brynmawr. Miner. William Roberts, Madryn. Minerís mate. Owen Parry, Rhiw, Miner. Lord, Conion, Rhiw, Clerk. Wil Williams, Rhoshirwaen, Roger Prys, Pwllheli, Establisher. Evan Hughes, Rhiw, Signalman, top of shaft. Harry Thomas, Rhiw, Clerk and caretaker. William Jones, Bryncroes. Trammer.

(Ar eu cwrcwd) Evan Evans, Rhoshirwaen, Engineer. William Jones, Rhoshirwaen, Miner. Robert Williams, Bryncroes, Surface trammer. Pope, Cornwall, Foreman. Richard Jones, Rhiw, Minerís mate. Robert T Jones, Bryncroes, Crusher.

~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Wil Williams am y llun a'r enwau.

            

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com