Aelwyd yr Urdd Aberdaron

Drwy'r Blynyddoedd

Y Sipsiwn (tua 1936)

Megan, Isallt, Mary Ty Hen, Kitty Gwyddel, Guto Bach, Mair, Dolfor, John, Ship, Margaret, Ty Hen, Griffith, Penmaes, Mary, Bryn Awelon, Janet Ty Capel, Beryl, Twm Moore.

~~~~~~~~

 

Yr Eneth Ffein Ddu (tua 1936)

Janet, Ty Capel, Uwchmynydd, Mair, Dolfor, Kitty Gwyddel, Megan, Isallt, Cissie, Tir Bonog, Beryl Bryn Llan, Helen, Bodermud Isaf, Mary Ty Mawr, Yolande, Bryn Llan, Catherine Mary Isallt.

~~~~~~~~~

 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llangefni, Mai 22, 1948.

Jini, Bodermud, Cissie, Tir Bonog, Mary Gwenallt, Anita, Morfa Mawr, Mattie, Bungalow, Elsie Stewart, Lil Rhianfa, Rhian, Garreg Fawr, Helen, Bodermud Isaf, Margaret Hughes, Lyn Caerau, Olive.

~~~~~~~~

 

Parti Dawnsio Urdd Aberdaron.

Miss Bessie Hughes, Fachwen, Elsie Stewart, Lil Rhianfa, Cissie Tir Bonog, Jini Bodermud, Lyn, Caerau, Margaret Hughes, Nancy, Penbryn Bach, Maud, Cae Forus, Morfudd, Ty Fry, Mary Anhegraig, Catherine, Ystol Helyg Bach, Mair Moore, Joan Williams.

~~~~~~~~

 

Pasiant yr Urdd.

James Fish, Hywel Ty Fry, Sion, Penacerrig, Osian, Tryfan, Dewi, Cae’r Eos, Emyr Arfryn, Dylan Moranedd, Robert Ty Croes, Damien, Rhiwenfa, William John, Endaf, Alwenna, Claire, Lorraine, Gemma, Lon Las, Delyth, Morwel, Elin, Bodwyddog, Rachel, Rhiwenfa, Nia, Bodwrdda, Ceri Salfur.

 ~~~~~~~~

 

Celf a Chrefft

Elin, Alwena, Dewi, Lorraine a Clare.

~~~~~~~~

 

Parti Dawnsio Gwerin

Gwenda, Caitlin, Guto, Heather, Evan, Edward, Dylan a Sion.

Emyr a Thomas.

Wena, Esyllt, Carol, Gwenllian a Sera.

~~~~~~~~

 

Parti Dawnsio Gwerin efo Morfudd ar y Delyn

Dylan, Damien, Robert, Emyr, Dewi, James, Elfyn a Sion.

Delyth, Nia, Rachel, Esyllt, Gwenllian, Gemma a Ceri.

~~~~~~~

 

Enillwyr Eisteddfod yr Urdd, efo Gladys Thomas.

Wena, Carol, Gwenllian.

Ceri, Mrs Thomas, Lona a Ceri Ann.

~~~~~~~~

Diolch i Mrs G Thomas, Mrs M Roberts a Mrs O Pritchard am y lluniau yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com