Enwau Hen Dai Llyn

Gan

Wil Efail Rhos

Rhestr o enwau bythynod, tai a ffermydd  -  anghyflawn  -  nad ydynt mwyach, wedi eu casglu gyda chymorth Archifdy Gwynedd yng Nghaernarfon,  Gwefan Rhiw.com, ac amryw gyfeillion caredig.

Maen sicr fod yna lawer mwy eto yn ein hardaloedd yn ychwanegol ir rhestr yma, beth amdani ?

 

Aber Pwll.  Aberdaron.

Bach y Dai.  Bryncroes.

Badell.  Rhoshirwaun.

Baron Hill.  Rhiw.

Benallt Bach.  Rhiw.

Benallt Fawr.  Rhiw.

Beudy Newydd.  Bryncroes.

Beudyrhos.  Rhoshirwaun.

Big.  Aberdaron.

Bodgyri.  Bryncroes.

Bodlondy.  Bryncroes.

Booth.  Rhiw.

Bryn Capel.  Anelog.

Bryn Cynan.  Neigwl.  Botwnnog.

Bryn Dreiniog.  Anelog.

Bryn Du.  Bryncroes.

Bryn Eithin.  Rhoshirwaun.

Bryn Gloch.  Llangwnnadl.

Bryn Gors.  Bryncroes.

Bryngwyn.  Anelog.

Bryn Gwyn Bach.  Anelog.

Bryn Gwynt.  Rhiw.

Bryn Llwyn.  Bryncroes.

Bryn y Brenin.  Aberdaron.

Bryn y Capel.  Llangwnnadl.

Bryn yr Ŵyn.  Bryncroes.

Bustl.  Bryncroes.

Bwlch Cawgwr.  Aberdaron.

 

 

Caecain.  Bryncroes.

Caecrwth.  Rhiw.

Cae Du.  Bryncroes.

Cae Du.  Llangwnnadl.

Cayen ?  Aberdaron.

Cae Feiric.  Aberdaron.

Cae Hir.  Aberdaron.

Cae Hocyn.  Llangwnnadl.

Cae Hocyn.  Bryncroes.

Cae Howel.  Aberdaron. 

Cae Mawr.  Sarn.

Cae Parc.  Bryncroes.

Caer.  Bryncroes.

Caerau.  Hebron.  Llangwnnadl.

Caerau Bach.  Bryncroes.

Caer Eos.  Aberdaron.  [Ar safle arall].

Caer Lon.  Aberdaron.

Caer Parc.  Rhydlios.

Caerhyd Bach.  Aberdaron.

Cae Shone Wynne.  Aberdaron.

Capel Melyn.  [b].  Aberdaron.

Casgin.  Rhoshirwaun. 

Cas Gan Ditw.  Rhoshirwaun.

Carmel.  [b].  Aberdaron.

Castell.  Aberdaron.

Cati.  Aberdaron.

Cefn.  Aberdaron.

Cefn.  Sarn.

***********************

 

Cefn Bod Arthol.  Aberdaron.

Cefn Du.  Bryncroes.

Cefn y Nant.  Bryncroes.

Cil Llidiart.  Bryncroes.

Coch y Nant.  Bryncroes

Cwm.  Aberdaron.

Commis.  Llanfaelrhys.

Cwm Coryn.  Rhoshirwaun.

Cwt y Gaer.  Bryncroes.

Cwttyn.  Aberdaron.

Dwelling,Village. Jones.  Aberdaron.

Dyffryn Dwgws.  Llangwnnadl.

Dyffryn.  Bryncroes.

 

Efail.  Llanfaelrhys.

Eichegyn.  Aberdaron.

Eifion.  [b].  Rhiw.

Elusendai.  [a].  Rhiw.

Elusendai.  [b].  Rhiw.

 

Factory.  Bryncroes.

Farm.  Bryncroes.

Felin Trygarn.  Bryncroes.

Foel.  Uwchmynydd.

Foel Bach.  Llanfaelrhys.

Four Crosses Bach.  Rhiw.

Fronoleu Graig.  Llanfaelrhys.

Ffrŵd.  Bryncroes.

 

 

Galltre.  Bryncroes.

Garth.  Rhiw.

Gelli.  Llangwnnadl.

Gerddi Gleision.  Bryncroes.

Geufron.  Bryncroes.

Geufron Bach.  Aberdaron.

Gilbwth.  -  Cilborth?  Aberdaron.

Glandon.  Rhiw.

Glangors.  Bodferin.

Glanrafon.  Bryncroes.

Gongl Gam.  Bryncroes.

Gors Bila.  Rhydlios. 

Gors Wen Bach.  Rhoshirwaun. 

[O gwmpas Tir Dyrus].

Graig.  Rhiw.

Grymblas.  Rhoshirwaun.

Gwiga.  Bryncroes.

Gwyddel Isaf.  Uwchmynydd.

Gwyllt.  Hebron.  Llangwnnadl.

Gwyndy Bach.  Bryncroes.

 

Hafod Unos.  Bryncroes.

Hendy.  Bryncroes.

Hen Efail.  Aberdaron.

Heufrys.  Rhoshirwaun

 

 

Llain Cwtin.  Aberdaron.

Llain Dwr.  Bryncroes.

Llain Gribli.  Bryncroes.

Llain Groes.  Rhiw.

Llain Lon.  Bryncroes.

Llain Lydan.  Bryncroes.

Llain Llymru.  Bryncroes.

Llain Salisbury.  Llangwnnadl.

Llain Sior.  Bryncroes.

Llain Wen.  Rhydlios.

Llain y Cochion.  Aberdaron.

Llain y Ffidil.  Llangwnnadl.

Llain-y-Garreg.  Rhydlios.

Llain y Gwallt.  Aberdaron.

Llain y Gwallt.  Bryncroes.

Llawenan Isaf.   Llanfaelrhys.

Lleiniau Hirion.  Bryncroes.

Llidiardau.  Rhoshirwaun. 

[Ar safle arall].

Llidiart Dŵr.  Nanhoron.

Lloches.  Bryncroes.

Llwyn Barcud.  Nanhoron ?

Llyngelod.  [b].  Aberdaron.

 

 

**********************

 

Maen Crwn.  Bryncroes.

Maen y Ffordd.  Bryncroes.

Maes Gwyn.  Bryncroes.

Mount. - Mount Pleasant ?  Aberdaron.

Mynydd.  Aberdaron.

Mynydd Mawr.  Uwchmynydd.

 

Nant y Nona.  Aberdaron.

Nyth Graddol.  Aberdaron.

Nyth y Gigfran.  Bryncroes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc Du Rhos.  Rhoshirwaun.

Parc Melyn.  Rhoshirwaun.

[Ar safle arall].

Parc y Brenin Bach.  Rhoshirwaun.

Park Rhos.  Rhoshirwaun.

Parwyd.  Uwchmynydd.  [a].

Parwyd.  Uwchmynydd.  [b].

Penbont.  Pengroeslon.  Rhoshirwaun.

Penbryn.  Rhoshirwaun.

Pengroes.  Llangwnnadl.

Penlon.  Uwchmynydd.

Penllyn.  Bryncroes.

Penro.  Penrhos.

Pen y Berth.  Penrhos.

Penybryn Glanrafon.  Bryncroes.

Pen y Castell Newydd.  Bryncroes.

Penyfron.  Aberdaron.

Penyfron.  Enlli.

Pen y Gamdda.  Bryncroes.

Pen y Gamfa.  Llangwnnadl.

Pen y Groes.  Bryncroes.

Pen-y-Mynydd.  Rhiw.

Pen y Pwll.  Bryncroes.

Penynant.  [b].  Aberdaron.

Pen-yr-Erw.  Bryncroes.

Plascoed.  Rhoshirwaun.

Plas Dywarchen.  Bryncroes.

Plas Llandegwnning.  Botwnnog.

Plas y Cyfran.  Bryncroes.

Pls y Gegin.  Aberdaron.

Pls yr Huten.  Bryncroes.

Poor Cottages.  Aberdaron.

Porth Meudwy.  Aberdaron.

Punt y Gwair.  Llanengan.

Pwllbudr.  [b].  Aberdaron.

Pwll Budr.  Bryncroes.

Pwllmelyn.  Bryncroes.

Pwllmelyn.  [a].  Uwchmynydd.

Pwllmelyn.  [b].  Uwchmynydd.

Pwll y Ffordd.  Bryncroes.

 

 

 

Riverside.  Aberdaron.

Rhos.  Bryncroes.

Rhos Bls.  Aberdaron.

Rhos-y-Bela.  Aberdaron.

Shop Newydd Village.  Jones.  Aberdaron.

Shop Penycaerau.  [b].  Aberdaron.

Shop Wen.  Bryncroes.

Storws.  Aberdaron.

Syntyr Bach.  Rhiw.

Tair Ln.  Bryncroes.

Tair Ln.  Sarn.

Talar y Nant.  Bodferin.

Tanbryn.  Aberdaron.

Tan Llyn.  Aberdaron.

Tan Mynydd.  Din-dywydd.  Rhiw.

Tan y Bryn.  [a].  Aberdaron.

Tan y Bryn.  [b].  Aberdaron.

Tan y Bryn.  Rhiw.

Tan-y-Bryndu.  Bryncroes.

Tan y Castell Bach.  Bryncroes.

Tan-y-Fynwent.  Rhiw.

Tan y Maes.  Bryncroes.

Tan-yr-Allt.  Rhiw.

Torbant.  Bryncroes.

Tir Du Merin.  Aberdaron?

Tir Du Meryn.  Aberdaron?

Tir Mawr.  Aberdaron.

Tir yr Eglwys.  Rhiw.

Tocia.  [b].  Aberdaron.

Trigwm Bach.  Sarn.

Trwyn Coch.  Rhiw.

Tu Hwnt ir Mynydd.  Rhiw.

Tŷ Ann Ellis.  Aberdaron.

Tŷ Betw.  Aberdaron.

Tŷ Capel,  Bethesda.  [a].  Rhoshirwaun.

Tŷ Capel,  Bethesda.  [b].  Rhoshirwaun.

Tŷ Capel,  Bethesda.  [c].  Rhoshirwaun.

 

 

 

 

 

 

Tŷ Capel.  Galltraeth.  Rhiw.

Tŷ Cerrig Bach.  Rhoshirwaun.

Tŷ Coch.  Bryncroes.

Tŷ Coch.  Rhiw.

Tŷ Croes.  Bryncroes.

Tŷ Croes Mawr. Rhiw.

[Ar safle arall]

Tyddyn Bach.  Bryncroes.

Tyddyn Bychan.  Llanfaelrhys.

Tyddyn Castell.  Rhiw.

Tyddyn Dafydd.  Aberdaron.

Tyddyn Dymchwydd.  Bryncroes.

Tyddyn Engan.  Rhoshirwaun.

Tyddyn Ffrainc.  Rhoshirwaun.

[O gwmpas Tir Dyrus].

Tyddyn Meirion.  [b].  Rhiw.

Tyddyn Mwrthwl.  Bryncroes.

Tyddyn Rhys.  Penrhos.

Tyddyn Twrch.  Bryncroes.

Tŷ Ellis Parry.  Aberdaron.

Tŷ Fair.  [b].  Bryncroes.

Tŷ Fair.  [c].  Bryncroes.

Tŷ Isa.  Bryncroes.

Tŷ Isaf.  [a].  Rhiw.

Tŷ Isaf.  [b].  Rhiw.

Tŷ Isa Bach.  Rhiw.

Tŷ Lewis.  Aberdaron.

Tŷ Martha.  Llangwnnadl.

Tŷ Mary Hugh.  Bryncroes.

Tŷ Morris.  Bryncroes.

Tŷ Nani ?  Rhoshirwaun.

Tŷ Nant.  [b].  Aberdaron.

Tyn Big.  Bryncroes.

Tŷ Newydd.  [d].  Aberdaron.

Tŷ Newydd.  Bryncroes.

Tŷ Newydd.  Mynytho.

Tŷ Newydd.  Rhiw.

Tŷ Newydd Village.  [b].  Griffith.  Aberdaron.

Tyn Ffordd.  Rhoshirwaun.

Tyn Ffynnon.  Aberdaron.

Tyn Ffynnon.  Llangwnnadl.

Tyn Groes.  Llangwnnadl.

 

 

*********************

 

 

Tyn Ln.  Bryncroes.

Tyn Ln Bach.  Bryncroes.

Tyn Ln.  Llangwnnadl.  [a].

Tyn Ln.  Llangwnnadl.  [b].

Tyn Ln.  Rhoshirwaun.

Tyn Lon Bach.  Uwchmynydd.

Tyn Llan.  Aberdaron.

Tyn Llan.  Llanfaelrhys.  Rhiw.

Tyn Llwyd.  Bryncroes.

Tynrardd.  Aberdaron.

Tyn Twll.  Bryncroes.

Tyn y Borth.  Rhiw.

Tyn y Cae Bach.  Aberdaron.

Tyn y Fynwent.  Rhiw.

Tyn y Ffrwd.  Llangwnnadl.

Tyn y Muriau.  [b].  Rhiw.

Tyn y Muriau.  [c].  Rhiw.

Tyr Cloddia.  Aberdaron.

Tyr Felin.  Rhiw.

Tŷ Tan yr Allt.  Aberdaron.

Tŷ William Vaughan.  Aberdaron.

 

Village.  [a].  Ellis.  Aberdaron.

Village.  [b].  Thomas.  Aberdaron.

Village.  [c].  Jones.  Aberdaron.

 

Warws.  Aberdaron.

Wern Gae Gam.  Sarn.

Wern House.  Aberdaron.

 

Y Ddl.  Aberdaron.

Yr Hen Bodwyddog.  Rhiw.

Ysgo.  Llanfaelrhys.  Rhiw.

Ysgubor Isa.  Rhydlios.

Ysgubor Newydd.  Penrhos.

Ysgybor Ucha.  Bryncroes.

Ystohelig Fawr.  [b].  Uwchmynydd.

Ystum.  Aberdaron.  [Tir Hendre Uchaf]..

Ystum.  Rhoshirwaun.   [TirBodwrdda].

 

 

 

 

 

 
     
 

***********************

 

Diolch yn fawr i Mr Wil Williams am y rhestr hynod o ddiddorol yma.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com