Siop Newydd

~~~~~~

Maria Hughes

 

 

Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheng a dechrauír ugeinfed ganrif cadwai Maria Hughes siop a elwid yn Siop Newydd. Bellach does dim ar ol oír siop gwreiddiol gan iír teulu adeiladu siop arall ar yr ochr arall iír lon, ond a gadwodd yr enw gwreiddiol. Oír cyfrifon ymddengys mai gwirodydd a werthid fwyaf yma yn y cyfnod cynnar yma yn hanes y siop. Cyflwynwn yma i chi rai esiamplau oír llyfr cownt i chi gael gweld be gostiaiích hoff ddiferyn  a bwydydd tua 1911.

 

 

 

Diod             Bwyd a Nwyddau

 

 

 

~~~~~~~~~

Diolch i;

Mr M Williams am gael benthyg y llyfr cownt, a Mrs G Thomas am lun Maria

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com