Siop Newydd

~~~~~

 

 

 

 

 

Maria Hughes

 

 

 

Bwyd a Nwyddau

1933 ~ 1935

Rydym wedi defnyddio Rectory Rhiw fel enghraifft allan o'r llyfr cownt am nifer o wahanol resymau, yn bennaf am ei fod yn gliriach na tudalennau eraill. Roedd amryw o'r tudalennau hefyd a'r nwyddau wedi croesi allan, fel oedd y cownt yn cael ei setlo. Mae basged nwyddau'r Rectory yn rhoi darlun da iawn o' r math o nwyddau fyddai pobl yn ei brynu yn y tridegau, ac ar y cyfan yr un nwyddau craidd fyddai ymron bob un basged yn yr ardal.

~~~~~~~~

1933

1933 - 34

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1935

1935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com