Ysgol Bryncroes 1955

Ysgol Bryncroes 1955

Top

Eric Lon Ddyffig. Valeri Ty Ysgol. Renee Cemlyn. Beti Bodriala. Eirlys Glwyd. Enid Hughes.

Canol / Middle

Idris Bodriala. Margaret Lon Ddyffig. Jean Pen Criga. Meira Pen Dre. Dilys Pen Dre. Ruthi Tyn Llan.

Eistedd / Sitting

Einion Llanerch. John Tan Maen. Alwyn / John Eric Cae Newydd. Robin Graigewig. Tecwyn Caer Eglwys / Ieuan Cae Newydd. Gerallt Criw. Brian Hughes.

************

Diolch yn fawr i Alwyn Thomas am y gwreiddiol

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com