Ysgol Bryncroes 1952b

Ysgol Bryncroes Juniors 1952

Top

Idris Bodriala. Eric Bodgaeaf Ucha. Ken Chambers.  Dafydd Ty Maes. Gwynfor Londdiffig?. Wil Tyddyn Du. Gwilym Coch Moel ?

Canol / Middle

Mair Erw Fair. Julia Pen Gopa. Gito Graig Ewig. Bet Glwyd. Now Pant. Dei Pen Dre. ?.. Ruthi Tyn Llan.

Gwaelod / Bottom

Einion Llanerch / Owen Morris Bron Heylog, Gyfynus. Brian Hughes. John Tan Maen?.

************

Diolch yn fawr i Alwyn Thomas am y gwreiddiol

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com