Ysgol Bryncroes 1952a

Ysgol Bryncroes Infants 1952

Top

Edwin Haelfryn. Kenneth Chainbers Tyddyn. John Hughes Pengopa. Einion Llanerch. Tecwyn Caer Eglwys. John Tan Maen.

2nd Line

John Tyn Llan. Gerallt Criw. John Eric Cae Newydd. Jean Ty Maes. Hilda Ty Maes. Margaret Lon Ddyffig. Dylis Pen Dre. Meira Pen Dre. Enid Hughes. Evelin / Jean Pen Criga. Wil Pant Gwri. Alwyn Cae Newydd. Tecwyn Erw Fair.

Eistedd / Sitting

Elwyn Tir Dafydd / Ieuan Cae Newydd. Eirlys Glwyd. Beti Bodriala. Valeri Ty Ysgol. Renee Cemlyn. Rose Cemlyn. Robin Graig Ewig.

Diolch yn fawr i Alwyn Thomas am y gwreiddiol

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com