Ysgol Bryncroes 1950c

Ysgol Bryncroes Seniors 1950

Top

Will Tan Gofar. John Pen Gopa. Yestin Pengroeslon Bach. Dic Castall. Eryl Pant. (Regenald Terfyn?. Gwynfor Nyth Gog?) Eric Pant Distaw. Bob Rhent. Dic Tyn y Ffos.

Canol / Middle

Lina Fron Dywydd. Ela Maen Hir. Dilys Gors Wen. Olwen Cae Newydd. Ireene Lodge. Nevil Bwlch Ffordd. Wil Pant Distaw. Twn Glwyd. Emlyn Erw Grug. Megan Caer Eglwys.

Gwaelod / Bottom

Beryl Maen Hir. Rosi Maen Hir. Betty Bodgaeaf Uchaf. Julia Pen Gopa. Greta Erw Fair. Gwen Ty Ysgol. Elin Eirwen Bryn Tirion. Olwen Bwlch Ffordd. Jean Glyn. Alice Castell. Enid / Eirlys Nyth Gog. Gwerfyl Shop Rhos.

***********

Diolch yn fawr i Alwyn Thomas am y gwreiddiol

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com