Ysgol Bryncroes 1928c

Ysgol Bryncroes 1928-9

Top line

Evan Londdyffig. Robin Sychnant. Wil Tan Gofar. Gito Tan Gofar. Gwilym Pengraig. Abrham Tirdafydd. John Kinmel.

2nd Line

Miss Thomas. Jane Pendre. Elisabeth Tyn y Ffos. Nanny Lodge. Lwl Gorswen. Lizzie Shop Rhos Katie Londdiffig.

3rd Line

Jack Nyth Gog. Evan Cae Newydd. Nellie Shop Rhos. Gaenor Nyth Gog. Jinnie Nyth Gog. Guto Groesfryn. Anthony Tan y Bryn. Evan Pengroeslon.

***********

Diolch yn fawr i Alwyn Thomas am y gwreiddiol

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com