Ysgol Bryncroes 1928b

Safonau 1.2.3. Ysgol Bryncroes. 1928 ?

Top

Megan Tyn Llan. Katie Londdiffig. Ceiri Nyth Gog. Nellie Siop Rhos. Nani Tir Dafydd.

Canol / Middle

Miss Thomas. Guto Croesfryn. Robin Pencastell. Joe Nyth Gog. Charles Tyn y ffos. John Pencastell. John Llety. Wil Ty Rhos.

Gwaelod / Bottom

Dewi Llain. Wil Plasteyrn. Eilian Pencraig. Eileen Llain. Myra Glyn. Cathrine Elin Pengroeslon. Jeannie Glyn. Jack Siop Rhos. Wil Pengroeslon.

Eistedd / Sitting

John Kimnel Ty Fair. Gwilym Tyn Llan. Wyn Muriau. Ifan Cae Newydd.

**********

Diolch yn fawr i Alwyn Thomas am y gwreiddiol.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com