Botwnnog

Drama'r Ysgol (1971) School Play

Geifr Gruffudd Jones / Griffith Jones's Goats

Rhes Gefn / Back row: Gareth Isfryn, Merfyn Jones Williams, Gwenda, Brenda, Raymond Stores, Chris Harris, Robat John, Jennfier Williams, Dylan Morris, Gwenllian, Merfyn Pugh, John Llawr Dre.

Owenna Jane, Mary, Hywyn, David Llywelyn,

Gill Evans, Pat Evans, Wyn Madryn Isa,

Huw Aelwyn, Gareth, Gwynfor.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com