Y Gragen 1966

 

Hysbysebion Y Gragen / Adverts from Y Gragen

Yn 1966 cyhoeddwyd rhifyn arbennig o gylchgrawn Ysgol Deuant fel atodiad i’r Cymro. Yn ddiweddar mi gaeson ni fenthyg copi  ohonno gan Eilwen Llyshyfryd (Eilwen Morris) ac arwahan i’r erthyglau diddorol oedd y plant wedi ysgrifennu roedd yna amryw o hysbysebion a dyma gasgliad ohonnynt i’ch diddori a dod ag atgofion lu yn ol.

 

In 1966 a special edition of Ysgol Deunant’s newspaper ‘Y Gragen’ (The Shell) was printed as a supplement to the ‘Cymro’. Recently we were lent a copy by Mrs Eilwen Morris. Apart from the very interesting articles that the children wrote there were local adverts which we are sure you’ll find interesting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

**********

Diolch i Mrs Eilwen Morris, am gael menthyg Y Gragen

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com