Rhiw.com

Eglwys Bryncroes Church

1905

Llun hynod o ddiddorol o Eglwys St Mair Bryncroes cyn ei atgyweirio a'i adnewyddu yn 1906
A very old and interesting photograph of St Mary's Church at Bryncroes, the year before it was renovated and restored.

~~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Evans, am y llun bendigedig yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com