DYDDIO HEN DAI CYMREIG ALLWCH CHI HELPU?

Mae'r prosiect newydd cyffrous yma'n digwydd yn Llŷn ac mewn rhannau eraill o Wynedd yng ngwanwyn 2010. Codwyd arian o Gronfa Datblygu Cynaliadwy AHNE Llŷn, Cronfa Datblygu Gwledig Cist Gwynedd, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a grantiau eraill. YN AWR rydym angen ADEILADAU HEN ychwanegol yr hoffai eu perchnogion eu hystyried i'w dyddio yn RHAD AC AM DDIM. Dylai'r adeiladau fod yn rhai yr ystyrir a godwyd cyn dechrau'r 1600au; dylent gynnwys coed gwreiddiol, coed a thrawstiau to os yn bosibl. Rydym yn defnyddio dendrocronolegwyr arbenigol i gymryd samplau ar gyfer dyddiad blwyddgylch; yna bydd arbenigwyr eraill yn paratoi cofnod o'r adeilad a'i goed y byddai'r perchnogion yn ei dderbyn yn rhad ac am ddim. Mae croeso i chi gysylltu'n fuan os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth!

Rydym hefyd angen rhagor o WIRFODDOLWYR i ddod am ddiwrnod o hyfforddiant RHAD AC AM DDIM gan weithio wedyn mewn grwpiau bychain, gyda chymorth, er mwyn darganfod hanes y tai hyn a'u teuluoedd, drwy wneud ymchwil ddogfennol. Bydd y diwrnod hyfforddiant nesaf yng Ngwynedd ar Ionawr 11 2010. Yn ddiweddarach byddwn angen cymorth n gwefan, ein harddangosfeydd, deunyddiau ar gyfer ysgolion, paratoi a rhoi sgyrsiau a chynnal teithiau tywysedig.  Wedi hynny bydd yr wybodaeth ar gael mewn taflenni, sgyrsiau ac ymweliadau ag unigolion, cymunedau ac ysgolion lleol ac ymwelwyr.

Mae gennym Gylchlythyr chwarterol, cymdeithas Cyfeillion "Prosiect Dendro Gogledd Orllewin Cymru", ac rydym ar fin lansio gwefan (www.datingoldwelsh houses.co.uk). Mae'r holl ddeunyddiau a argraffwn yn ddwyieithog. 

 

Am RAGOR O WYBODAETH cysylltwch ni ar datingoldwelshhouses@uwclub.net

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com