Ffergi Bach / Ferguson TE-A-20

~~~~~~~~

Mecaneg gaseg geisiwyd i gario

Yd a gweiriau dorrwyd,

A dygyn y redigwyd,

Un go lew ywr Ffergi Lwyd.

  Gwilym Hughes, Rhiw.

~~~~~~~~~

Mae'r hen Ffergi Bach yn chwe deg oed leni, ac i ddathlu yr achlysur fawr, da ni am roi rhywfaint o'i hanes ar y we.

Ers yr olwyn, ddaru dim erioed chwyldroi amaethu yn Llyn gymaint a'r hen Ffergi Bach. Am y tro cyntaf roedd tractor o fewn cyrraedd pocedi ffermwyr bach Llyn, cyn hyn dim ond llond llaw o'r ffermydd mwyaf fel Penarfynydd oedd gan dractors fel y Fordson Major. Cynlluniwyd y tractor yn bwrpasol ar gyfer ffermydd bychain gan Harry Ferguson a buan iawn ar ol y Rhyfel yn 1946 daeth y ffergi bach gyntaf ar y farchnad ac roedd yn llwyddiant ysgubol. A hyd heddiw mae llawer ohonynt yn dal i fynd, ar hyd ac ar draws cefn gwlad Llyn.

*********

Llyfr y Ffergi Bach        Llyfr y Gwydd       Llyfr Torrwr Gwellt

Hanes y Ffergi Bach     Lluniau y Ffergi Bach     Dolenau

Tractor i'r Saint 1956

*********

Adnewyddu Ffergi Bach gan Aled Williams

"Tegwen"          "Lleucu"

**********

Diolch yn fawr i Mr C Hughes am Llun, JC 9584

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com